Als pleegouder lever je een belangrijke bijdrage aan de toekomst van een kind

Een gezinshuis starten

Een vorm van jeugdzorg

Een gezinshuis is een vorm van jeugdzorg waarin gezinshuisouder(s) op professionele wijze vorm geven aan de verzorging, opvoeding en begeleiding van maximaal vijf kinderen. Kinderen die geplaatst worden in een gezinshuis hebben vaak een andere achtergrond en problematiek dan kinderen die in een pleeggezin worden geplaatst. 

Wij zijn op zoek naar jou!

Het aantal gezinshuizen in Nederland groeit vanuit de steeds groter wordende behoefte om kinderen, die niet meer thuis kunnen wonen, zoveel mogelijk in een gezinsituatie te laten opgroeien. Een gezinshuis dus. Elker Pleegzorg wil het aantal gezinshuizen uitbreiden. Met gemeenten in de provincie Groningen zijn hierover afspraken gemaakt. Ook zijn er afspraken gemaakt over de eisen waaraan ouder(s) die een gezinshuis willen starten, moeten voldoen. Zie jij het opvoeden van kinderen met complexe problemen als een uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Meer informatie?

Neem contact op met Team Partners via 06-21 38 79 31 of mail naar partnervan@elker.nl