Training voor professionals rondom scheiding

Basistraining hulp voor professionals bij complexe scheiding

Heb je als eerstelijns hulpverlener te maken met complexe scheidingen en ben je op zoek naar voldoende basiskennis om een goede eerste inschatting te maken van de situatie, heb je de behoefte om vaardigheden aan te leren en de cliënten te begeleiden in het proces?

Zorgen dat ouders samen afspraken maken over de omgang, hoe kunnen zij uit de strijd blijven wanneer er ruzie is, hoe motiveer je een ouder om toch weer in gesprek te gaan met haar/zijn ex-partner. Allemaal vragen waar professionals regelmatig tegenaan lopen en mee worstelen.

De basistraining is een training voor professionals die werken met ouders en kinderen in (complexe) scheiding en is SKJ geaccrediteerd met 16 punten.

Doelen:

  • Kennis vergaren rondom het huidige hulpverleningsaanbod voor ouders en kinderen die in een (complexe) scheiding terecht zijn gekomen.
  • Vaardigheden ontwikkelen om in gesprek te komen en te blijven met ouders in (complexe) scheiding. 
  • Kennis vergaren van factoren die van invloed zijn op het welzijn van ouders en welzijn/ontwikkeling van kinderen in (complexe) scheiding.
  • Mate en ernst van conflict kunnen inschatten waarin ouders zich bevinden zodat de handelswijze daarop kan worden aangepast.
  • Vroegtijdig (kind)signalen herkennen en dit kunnen bespreken met ouders.
  • Kennis van de wettelijke basis van ouderschap in relatie tot scheiding en risico’s die de problematiek kan geven op het gebied van het tuchtrecht voor (SKJ) geregistreerden.
  • Ouders kunnen motiveren in “oudertaal” met elkaar te spreken in plaats van ‘strijdtaal’.

Deze training bestaat uit 2 dagen. De inhoud van de training kan in overleg aangepast worden aan jouw wensen.

Informatie en contact

Ben je geïnteresseerd in een training en heb je behoefte aan meer informatie? Mail naar Thea Haveman (t.haveman@elker.nl).