Kenniscentrum Jeugdhulp

Workshop Suïcidepreventie

De Workshop Suïcidepreventie leert medewerkers om te gaan met suïcidale cliënten vanuit de algemene principes van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Een belangrijk doel van de training is om de deelnemers te leren contact te maken met een suïcidale cliënt door het suïcidale gedrag bespreekbaar te maken en daarmee handelingsverlegenheid bij de medewerker te verminderen.
Deelnemers leren de risicofactoren en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag bij suïcidale cliënten te herkennen en in contact te blijven met de (suïcidale) cliënt en diens naasten. Verder is er aandacht voor een structuurdiagnose van suïcidaal gedrag en veiligheid/continuïteit van de zorg.

De praktijktraining duurt 4 uur en heeft een huiswerkopdracht.

De training levert 5 punten op bij SKJ.

Kosten van de training zijn: 100,- per deelnemer of 1000,- voor een groep van maximaal 12 deelnemers.