Training voor professionals rondom scheiding

Platform KEES-scheidingstools voor professionals

Het komt regelmatig voor dat je als hulpverlener te maken krijgt met een casus waarin scheiding in meer of mindere mate aan de orde is. Als je een zorgvuldige, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde analyse wilt maken en gebruik wilt maken van specifieke tools, dan is deze training daarvoor geschikt.

Vanuit platform KEES bieden we een training aan voor hulpverleners die (willen gaan) werken met de praatplaten, het taxatie instrument en de routekaart van KEES. De training duurt 1 dagdeel en wordt verzorgd door ervaren hulpverleners. De training is SKJ geaccrediteerd met 3,5 punten.

Heeft u behoefte aan een training om zo meer te weten te komen over KEES en het gebruik van de instrumenten neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden via t.haveman@elker.nl