Kenniscentrum Jeugdhulp

Training voor professionals rondom scheiding

Zorgen dat ouders samen afspraken maken over de omgang, hoe kunnen zij uit de strijd blijven wanneer er ruzie is, hoe motiveer je een ouder om toch weer in gesprek te gaan met haar/zijn ex-partner. Allemaal vragen waar professionals regelmatig tegenaan lopen en mee worstelen.

Elker biedt diverse vormen van hulp aan ouders en kinderen die te maken hebben met een scheiding. De afgelopen jaren is binnen de afdeling Hulp bij Scheiding veel kennis en ervaring opgedaan. Deze ervaring brengen we graag over aan andere professionals en we hebben daarom onderstaande trainingen en workshops ontwikkeld. Naast onderstaande trainingen is het ook mogelijk een training op maat aan te bieden. Neem voor vragen/overleg contact op met Rik Lievers, trainer en praktijkbegeleider zorgprogramma Scheiding (r.lievers@elker.nl 06-13962409).

Alle trainingen zijn SKJ geaccrediteerd.

Basistraining Scheiding voor basisteams

Een training voor professionals die werken met ouders en kinderen in (complexe) scheiding.

Doelen:

 • Kennis vergaren rondom het huidige hulpverleningsaanbod voor ouders en kinderen die in een (complexe) scheiding terecht zijn gekomen.
 • Vaardigheden ontwikkelen om in gesprek te komen en te blijven met ouders in (complexe) scheiding. 
 • Kennis vergaren van factoren die van invloed zijn op het welzijn van ouders en welzijn/ontwikkeling van kinderen in (complexe) scheiding.
 • Mate en ernst van conflict kunnen inschatten waarin ouders zich bevinden zodat de handelswijze daarop kan worden aangepast.
 • Vroegtijdig (kind)signalen herkennen en dit kunnen bespreken met ouders.
 • Kennis van de wettelijke basis van ouderschap in relatie tot scheiding en risico’s die de problematiek kan geven op het gebied van het tuchtrecht voor (SKJ) geregistreerden.
 • Ouders kunnen motiveren in “oudertaal” met elkaar te spreken in plaats van ‘strijdtaal’.

Deze training bestaat uit 4 dagdelen en is inmiddels gegeven op verschillende locaties in Nederland.

Training voor gezinswerkers: begeleiden van ouders en kinderen in complexe scheiding

Doelen:

 • Kennis en vaardigheden vergaren over conflicten rond scheiding  en kan deze doeltreffend  inzetten bij de uitoefening van de eigen professie.
 • Kennis vergaren van de wettelijke basis die van toepassing is op de situatie waarin de cliënten zich bevinden rond het gezag over minderjarigen en de zorgplicht waar zij - -  verantwoordelijk voor zijn.
 • Kennis vergaren van processen zoals verliesverwerking en loyaliteitsproblematiek die rond echtscheiding aan de orde zijn.
 • Kennis vergaren van de effecten die escalerende conflicten rond scheiding hebben op betrokken minderjarigen.
 • Vaardigheden trainen om ouders inzicht te geven in het scheidingsproces.
 • Vaardigheden trainen om de ouder te coachen hoe tot goed overleg te komen met de andere ouder.
 • Ouders kunnen motiveren hoe eventuele strijd buiten de kinderen te houden en de kinderen te ontlasten.
 • Mate van het conflict kunnen inschatten en op basis daarvan een eventuele doorverwijzing  laten plaats vinden.

Deze training bestaat uit 2 dagdelen. De inhoud van de training kan in overleg aangepast worden aan uw wensen.

Workshop complexe scheiding

De effecten van een (v)echtscheiding voor zowel kinderen als ouders komt aan bod. Daarbij zullen er een aantal vaardigheden aangereikt worden waarmee professionals met ouders in gesprek kunnen gaan en daarbij motiveren en toerusten om tot overleg te komen met de andere ouder.

Deze workshop duurt 2 uur.

Verdiepende workshop complexe scheiding

Tijdens deze vervolgwerkplaats wordt er verdiepende kennis en vaardigheden aangereikt over het thema en kan deze worden toegepast op de eigen casuïstiek in oefeningen.

Deze workshop duurt 2 uur.

Workshop conflicthantering

Professionals krijgen kennis aangereikt over conflicten en vaardigheden hoe cliënten te helpen dit te hanteren en escalatie te voorkomen, en het gesprek aan te kunnen gaan op een constructieve manier.

Deze workshop duurt 2 uur.

SKJ: accreditatie wordt aangevraagd.

Workshop ‘praten met kinderen in scheidingsituaties’

Professionals krijgen kennis aangereikt over aspecten die spelen bij scheidingskinderen en verschillende middelen en vaardigheden hoe met kinderen spelenderwijs in gesprek te gaan

Deze workshop duurt 2 uur.

SKJ: accreditatie wordt aangevraagd.

Training Ouderschap Na Scheiding voor jeugdorganisaties

Sinds december 2015 staat de door ons ontwikkelde methodiek Ouderschap Na Scheiding in de databank jeugdinterventies van het NJI.
We hebben inmiddels verschillende andere jeugdzorgorganisaties getraind om deze methodiek uit te kunnen voeren, o.a Yorneo, Entrea, Timon, Jeugdhulp Friesland en CJG Brielle.  De training duurt 4 dagen en is SKJ geaccrediteerd. 

Download hier de brochure.

Informatie en contact

Bent u geïnteresseerd in een van deze trainingen of werkplaatsen en heeft u behoefte aan meer informatie? Mail naar Thea Haveman (t.haveman@elker.nl).

Geplande training

Binnenkort deelnemen aan een training? Dat kan. In april 2020 hebben we nog een aantal plekken vrij voor de 4-daagse training. Mail naar Thea Haveman (t.haveman@elker.nl).