Kenniscentrum Jeugdhulp

Training voor professionals rondom scheiding

Elker heeft zich de afgelopen 15 jaar gespecialiseerd in hulpverlening rond scheiding. Dit heeft er onder andere toe geleidt dat er veel kennis en ervaring is opgebouwd met problematiek rond scheiding en conflicten. Om die kennis en ervaring te kunnen delen worden er verschillende trainingen en workshops aangeboden.

De onderstaande trainingen zijn bedoeld voor professionals in de zorg.