Kenniscentrum Jeugdhulp

Training Professionele standaarden en Beroepsethiek

Deelnemers hebben kennis van de Professionele standaarden die horen bij het vak van de jeugdhulpverlener. De training bestaat uit een basisdeel met daarin aandacht voor de geschiedenis van de jeugdhulpverlening, Beroepscode en Tuchtrecht, jeugdwet, Professioneel statuut en de Richtlijnen jeugdhulp & jeugdbescherming.

De verdiepende training gaat verder in op het moreel beraad, casuïstiek uit de praktijk en het werken met een stappenplan bij een (aan werk gerelateerd) dilemma.

De praktijktraining bestaat uit twee verplichte delen (basis en verdieping) van beide 3 uur met daarnaast een huiswerk en afrondende thuisopdracht.

De training levert 10,5 punten bij SKJ.

Kosten van de training zijn: 150,- per deelnemer of 1500,- voor een groep van maximaal 12 deelnemers.