Kenniscentrum Jeugdhulp

Training Gespreksvoering Seksuele Ontwikkeling

Het doel van de training is het herkennen en bespreekbaar maken van gezond seksueel gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is de bedoeling dat medewerkers verantwoordelijkheid kunnen nemen binnen een open gesprekscultuur. Middels het Vlaggensysteem gaan de deelnemers aan de hand van criteria leren hoe gedrag te interpreteren.

Handelingsverlegenheid neemt af wanneer er voldoende kennis is en men dezelfde taal gaat spreken met betrekking tot het onderwerp seksualiteit.Deelnemers hebben na het volgen van de training kennis en vaardigheden vergroot met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • Taal vinden en gebruiken om seksueel gedrag (gezond en afwijkend gedrag) te bespreken met ouders en bewoners/cliënten.
  • Binnen het team in staat zijn om casuïstiek rondom seksualiteit (gezond en afwijkend gedrag) te bespreken.
  • Beroepshouding ontwikkelen met kennis van de invloed van de eigen socialisatie rondom seksualiteit.

De praktijktraining duurt 3 uur en heeft daarnaast een huiswerkopdracht

De training levert 5 punten op bij SKJ.

Kosten van de training zijn: 80,- per deelnemer. 800,- voor een groep van maximaal 12 deelnemers.