Kenniscentrum Jeugdhulp

Training Cognitief Competentiegericht Behandelmodel (CCB)

Het Cognitief Competentiegericht Behandelmodel is gericht op het vergroten en/of verstevigen van de (sociale) competenties van de cliënten en het aanpakken van dysfunctionele gedachtenpatronen door middel van cognitieve herstructurering. De medewerkers leren de technieken, vaardigheden en middelen van het Cognitief Competentiegericht Behandelmodel toepassen in combinatie met de methodiek Behandelend Opvoeden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verschillende soorten psychopathologie, het herkennen van en omgaan hiermee en wordt het pedagogisch klimaat besproken.

De praktijktraining bestaat uit twee dagen van 8 uur en een huiswerkopdracht.

De training levert 19 punten op bij SKJ.

Kosten van de training zijn: €300,- per deelnemer of €2500,- voor een groep van maximaal 12 deelnemers.