Kenniscentrum Jeugdhulp

Training Agressievisie, Beroepshouding en Communicatietraining (ABC)

De ABC-methodiek is gebaseerd op wederzijds respect en een transparante aanpak naar alle betrokkenen. Verder is vroegtijdige herkenning van oplopende spanning van belang en vinden interventies plaats op een zo veilig en humaan mogelijke manier. Een klimaat van optimale samenwerking en leren is eveneens een belangrijke voorwaarde.

Er wordt praktijkgericht gewerkt met rollenspellen, gesprekstechnieken en andere vaardigheidsoefeningen en er wordt geoefend met diverse middelen en instrumenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van situaties uit de praktijk van de deelnemers zelf. Het programma wordt ondersteund door relevant beeldmateriaal. Het doel van deze methodiektraining is dat alle medewerkers in hun beroepshouding dezelfde taal gaan spreken op het gebied van oplopende spanning/agressie. Daarmee zal ook de communicatie richting cliënten eenduidiger worden.

De praktijktraining bestaat uit twee dagen van 8 uur en een huiswerkopdracht

De training levert 17 punten bij SKJ.

Kosten van de training zijn: €300,- per deelnemer of €2500,- voor een groep van maximaal 12 deelnemers.