Elker in cijfers

Print pagina

Elker helpt op jaarbasis ongeveer 3.000 kinderen, jongeren en gezinnen. Met meer dan 350 professionals  zet Elker zich dagelijks in, in de hele provincie. De actuele feiten en cijfers voor u op een rij.

Cliënten

Aantal clienten per hulpvorm

Aantal clienten per hulpvorm

Financiën

Solvabiliteitsratio Liquiditeitsratio Budgetratio

Personeel

Gemiddeld aantal personeelsleden in FTE Ziekteverzuim

Kwaliteit

Kwaliteit