Print pagina

Elker helpt kinderen, jongeren en gezinnen in de provincie Groningen. Kinderen hebben het recht om gezond en veilig op te groeien. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. Soms gaat opvoeden en veilig opgroeien echter niet vanzelf.

Wie is Elker?

Elker biedt dan ondersteuning en hulp, bij voorkeur in de eigen omgeving en in het gezin. Kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen bieden wij een zo “normaal mogelijke” omgeving met erkenning van de blijvende band met de ouders. Elker is specialist in jeugd- en opvoedhulp en GGZ-hulp en kent verschillende specialisaties, zoals Pleegzorg, Hulp bij Scheiding en het Medisch Kinderdagverblijf.

Stichting Elker (Bestuurder Astrid Veldhuizen) is ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41013213.

  • Fiscaal nummer 803641667
  • IBAN nummer: NL62ABNA0480463530.

Bekijk hier het organogram van Elker, en de algemene voorwaarden van Elker. Elker is aangemerkt als ANBI. Elker is onderdeel van Combinatie Elker het Poortje (organogram)