Activiteiten

Algemene vragen

050-5239500

Ondertekening Stappenplan en Handreiking Suïcidepreventie Jeugd

Binnen de gemeente Groningen zijn afspraken gemaakt met onderwijs, de sociale teams (WIJ), jeugdhulpverleningsorganisaties en jeugd-GGZ -instellingen om gezamenlijk de herkenning van suïcidaliteit en de zorg voor jongeren met suïcidaal gedrag te verbeteren en om suïcide te voorkomen. Om uitvoering te kunnen geven aan het werken met jongeren met suïcidaal gedrag is er een stappenplan met een aanvullende handleiding ontwikkeld.

Op 1 februari zal onder andere ook onze bestuurder Wybe Cnossen het stappenplan suïcide preventie ondertekenen, daarna zal het overhandigd worden aan wethouder Gijsbertsen.