Activiteiten

Algemene vragen

050-5239500

Casusoverleg Team Aanmelding en Advies

Elke woensdagochtend heeft Team Aanmelding en Advies casusoverleg.

Als verwijzer bent u van harte welkom om tijdens deze ochtend uw casus voor te leggen en te bespreken. Wanneer u van deze gelegenheid gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met Team Aanmelding en Advies.