Ondersteuning bij crisis

Soms zijn de problemen in je gezin of met je kind zo groot dat er direct hulp nodig is. Bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van je kind in het geding is. Elker biedt dan spoedhulp. Dit betekent dat er binnen 24 uur een hulpverlener voor je klaar staat. We zorgen ervoor dat je kind veilig is en voorkomen dat problemen erger worden.

Zodra de situatie voor je kind veilig en stabiel is, kijken we naar de toekomst. We brengen de problemen die jij en je kind ervaren in kaart en kijken welke hulp jullie hierbij nodig hebben. Dit doen we om te voorkomen dat een crisissituatie zich herhaalt, maar ook om ervoor te zorgen dat jij, je gezin en je kind weer verder kunnen.  

Veel gestelde vragen

Hoe snel kan ik geholpen worden?

Elker probeert u zo snel mogelijk te helpen. Soms moet er enige tijd gewacht worden op de hulp van uw eerste keuze. In dat geval wordt er samen met u en het basisteam in uw wijk of gemeente gekeken of er hulp van uw tweede keuze geboden kan worden. In een crisissituatie wordt er uiteraard direct hulp ingezet.

Doelgroep / Thema('s): Ouders , Ik heb problemen in mijn gezin , De ontwikkeling van mijn kind stagneert , Ondersteuning bij crisis , Mijn kind is getraumatiseerd

Heb ik straks geen zeggenschap meer over mijn kind?

U bent en blijft de ouder. Elker neemt de ouderrol niet van u over, maar ondersteunt u bij de opvoeding van uw kind. Elker wil met u het beste uit uw kind halen. Het contact tussen u en uw kind kan worden verbeterd. Of we helpen uw kind bij zijn of haar ontwikkeling. Uw inbreng is hierbij van belang, want u kent uw eigen kind het best.

Doelgroep / Thema('s): Ouders , Ik heb problemen in mijn gezin , De ontwikkeling van mijn kind stagneert , Ondersteuning bij crisis , Mijn kind is getraumatiseerd

Waar kan ik terecht wanneer ik ontevreden ben over de hulp?

Elker gaat er vanuit dat uw ontevredenheid over de dienstverlening van Elker kunt bespreken met uw hulpverlener. Mocht u er niet uitkomen, kunt u altijd contact opnemen met de leidinggevende van deze hulpverlener. Indien u ook daar niet verder komt, kent Elker een klachtencommissie.

Doelgroep / Thema('s): Ouders , Ik heb problemen in mijn gezin , De ontwikkeling van mijn kind stagneert , Ondersteuning bij crisis , Mijn kind is getraumatiseerd