Mijn kind kan niet meer thuis wonen

Het kan gebeuren dat je kind even niet meer thuis kan wonen. Omdat er ernstige problemen zijn in jullie gezin. Of omdat je kind thuis en op school vastloopt door gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Dan is het soms nodig om je kind een veilige omgeving te bieden buiten het gezin en z’n huidige dagbesteding.

Elker biedt in deze situaties verschillende vormen van hulp. Dit kan opname in een pleeggezin of gezinshuis zijn. Maar ook beschermd wonen of opname in een behandelgroep behoren tot de mogelijkheden. Vaak volgt je kind hierbij een eigen programma: school, huiswerk of dagbesteding. Het doel van onze hulp is altijd dat je kind na een tijd weer veilig in z’n eigen omgeving kan opgroeien.