Mijn kind is getraumatiseerd

Geweld, misbruik of een scheiding: het zijn ervaringen die grote impact kunnen hebben op de ontwikkeling van je kind. Elker helpt kinderen om dit soort ingrijpende gebeurtenissen een plek te geven. En we helpen (pleeg)ouders bij de opvoeding van getraumatiseerde kinderen.

Angsten, afwijkend gedrag, nachtmerries: een traumatische ervaring laat vaak z’n sporen na in het leven van je (pleeg)kind. Hoe kan een kind hiermee omgaan en wat kun jij als ouder hierin betekenen? Afhankelijk van de hulpvraag en de oorzaak van het trauma biedt Elker  trainingen, verwerkingsgroepen en therapieën om jullie verder te helpen.

Veel gestelde vragen

Hoe snel kan ik geholpen worden?

Elker probeert u zo snel mogelijk te helpen. Soms moet er enige tijd gewacht worden op de hulp van uw eerste keuze. In dat geval wordt er samen met u en het basisteam in uw wijk of gemeente gekeken of er hulp van uw tweede keuze geboden kan worden. In een crisissituatie wordt er uiteraard direct hulp ingezet.

Doelgroep / Thema('s): Ouders , Ik heb problemen in mijn gezin , De ontwikkeling van mijn kind stagneert , Ondersteuning bij crisis , Mijn kind is getraumatiseerd

Heb ik straks geen zeggenschap meer over mijn kind?

U bent en blijft de ouder. Elker neemt de ouderrol niet van u over, maar ondersteunt u bij de opvoeding van uw kind. Elker wil met u het beste uit uw kind halen. Het contact tussen u en uw kind kan worden verbeterd. Of we helpen uw kind bij zijn of haar ontwikkeling. Uw inbreng is hierbij van belang, want u kent uw eigen kind het best.

Doelgroep / Thema('s): Ouders , Ik heb problemen in mijn gezin , De ontwikkeling van mijn kind stagneert , Ondersteuning bij crisis , Mijn kind is getraumatiseerd

Waar kan ik terecht wanneer ik ontevreden ben over de hulp?

Elker gaat er vanuit dat uw ontevredenheid over de dienstverlening van Elker kunt bespreken met uw hulpverlener. Mocht u er niet uitkomen, kunt u altijd contact opnemen met de leidinggevende van deze hulpverlener. Indien u ook daar niet verder komt, kent Elker een klachtencommissie.

Doelgroep / Thema('s): Ouders , Ik heb problemen in mijn gezin , De ontwikkeling van mijn kind stagneert , Ondersteuning bij crisis , Mijn kind is getraumatiseerd