Ik heb problemen in mijn gezin

De opvoeding van je kind kan soms lastig zijn. Zeker wanneer het niet lekker loopt in je gezin. Bijvoorbeeld omdat er spanningen zijn door geldproblemen of een verslaving. Of omdat je niet meer weet hoe je met het gedrag van je kind moet omgaan.

Elker kan je dan helpen. Bijvoorbeeld door jou als ouder door middel van coaching een steuntje in de rug te geven bij de opvoeding van je kind. Maar we bieden ook familietherapie voor kinderen en gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen kampen. Zelfs wanneer je kind niet voor hulp openstaat, zijn we met het FACT-Jeugd vaak toch in staat om te helpen. Wat je hulpvraag ook is: samen zorgen we ervoor dat jij, je gezin of je kind op eigen kracht verder kan.

 

Veel gestelde vragen

Hoe snel kan ik geholpen worden?

Elker probeert u zo snel mogelijk te helpen. Soms moet er enige tijd gewacht worden op de hulp van uw eerste keuze. In dat geval wordt er samen met u en het basisteam in uw wijk of gemeente gekeken of er hulp van uw tweede keuze geboden kan worden. In een crisissituatie wordt er uiteraard direct hulp ingezet.

Doelgroep / Thema('s): Ouders , Ik heb problemen in mijn gezin , De ontwikkeling van mijn kind stagneert , Ondersteuning bij crisis , Mijn kind is getraumatiseerd

Heb ik straks geen zeggenschap meer over mijn kind?

U bent en blijft de ouder. Elker neemt de ouderrol niet van u over, maar ondersteunt u bij de opvoeding van uw kind. Elker wil met u het beste uit uw kind halen. Het contact tussen u en uw kind kan worden verbeterd. Of we helpen uw kind bij zijn of haar ontwikkeling. Uw inbreng is hierbij van belang, want u kent uw eigen kind het best.

Doelgroep / Thema('s): Ouders , Ik heb problemen in mijn gezin , De ontwikkeling van mijn kind stagneert , Ondersteuning bij crisis , Mijn kind is getraumatiseerd

Mijn kind heeft een zorgtoewijzing voor een traject op het MKD, betekent dit dat mijn kind 5 dagen in de week naar het MKD gaat?

De behandeling van een kind vindt gedeeltelijk plaats op het MKD in een behandelgroep. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is samenwerking met ouders en samen kijken wat er thuis veranderd kan worden. Er wordt daarnaast gestreefd naar het mogelijk houden of maken dat uw kind naar de peuterspeelzaal, kinderopvang of school in uw buurt kan blijven gaan. Medewerkers van het MKD kunnen ook inzet leveren op die plek. In de praktijk komen kinderen gemiddeld 3 dagen naar het MKD.

Doelgroep / Thema('s): Ouders , Ik heb problemen in mijn gezin , Ik weet niet wat er aan de hand is , Verwijzers

Waar kan ik terecht wanneer ik ontevreden ben over de hulp?

Elker gaat er vanuit dat uw ontevredenheid over de dienstverlening van Elker kunt bespreken met uw hulpverlener. Mocht u er niet uitkomen, kunt u altijd contact opnemen met de leidinggevende van deze hulpverlener. Indien u ook daar niet verder komt, kent Elker een klachtencommissie.

Doelgroep / Thema('s): Ouders , Ik heb problemen in mijn gezin , De ontwikkeling van mijn kind stagneert , Ondersteuning bij crisis , Mijn kind is getraumatiseerd