Aangemeld en dan?

Elker streeft ernaar om de gevraagde hulp zo snel mogelijk in te zetten. Binnen vijf werkdagen na aanmelding zal er contact met je opgenomen worden voor een eerste kennismaking en wordt het vervolgtraject met je doorgenomen.

In crisissituaties en situaties waarin de veiligheid van kinderen en jongeren in het geding is start de hulp binnen 24 uur of, wanneer dit nodig is, direct.