Ik weet niet wat er aan de hand is

Maak jij je zorgen over het gedrag en de ontwikkeling van je kind? Is je kind vaak onrustig of boos en heb je het gevoel dat je niet tot je kind doordringt? Soms merk je als ouder dat je kind niet goed in z’n vel zit, maar weet je niet precies wat er aan de hand is.

Elker wil jou en je kind zo goed mogelijk helpen. Hiervoor moet wel duidelijk zijn wat jullie problemen en zorgen zijn. Om uit te zoeken welke hulp jullie écht nodig hebben, zetten we bijvoorbeeld vraagverheldering in. Ook ons Traject Jonge Kind brengt problemen aan het licht en helpt je als ouder met deze problemen om te gaan. Met PMT bieden we een therapie die de band tussen jou en je (pleeg)kind versterkt, zodat jullie elkaar beter begrijpen.  

Veel gestelde vragen

Mijn kind heeft een zorgtoewijzing voor een traject op het MKD, betekent dit dat mijn kind 5 dagen in de week naar het MKD gaat?

De behandeling van een kind vindt gedeeltelijk plaats op het MKD in een behandelgroep. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is samenwerking met ouders en samen kijken wat er thuis veranderd kan worden. Er wordt daarnaast gestreefd naar het mogelijk houden of maken dat uw kind naar de peuterspeelzaal, kinderopvang of school in uw buurt kan blijven gaan. Medewerkers van het MKD kunnen ook inzet leveren op die plek. In de praktijk komen kinderen gemiddeld 3 dagen naar het MKD.

Doelgroep / Thema('s): Ouders , Ik heb problemen in mijn gezin , Ik weet niet wat er aan de hand is , Verwijzers

Traumatische ervaring (van eenmalige gebeurtenissen, zoals een ongeluk of misbruik, tot regelmatige gebeurtenissen, zoals pesten)

Als kinderen en jongeren één of meerdere schokkende gebeurtenissen ervaren hebben, kunnen zij psychische problemen krijgen die kunnen leiden tot een trauma. Soms gaat het om een eenmalige gebeurtenis, zoals een ongeluk, geweldsmisdrijf of een ramp. Het kan ook gaan om regelmatige gebeurtenissen, zoals pesten of agressie. Deze kinderen en jongeren hebben vaak terugkerende gedachten aan de gebeurtenis(sen) en vinden het moeilijk om er over te praten. Soms kunnen ze niet goed slapen, hebben ze nare dromen, kunnen ze niet goed opletten of worden ze erg boos. Ook lichamelijke klachten zoals buikpijn en hoofdpijn kunnen voorkomen.

Doelgroep / Thema('s): Ik weet niet wat er aan de hand is

Als mijn kind naar het MKD (of dagbehandeling 6-14 jaar) gaat, hoe wordt het vervoer dan geregeld?

De gemeenten gaan er in principe vanuit dat ouders zoveel mogelijk zelf doen en regelen. Wanneer u dus zelf uw kind kan brengen en/of halen heeft dat de voorkeur. Mocht het (deels) niet mogelijk zijn om uw kind zelf te brengen en halen dan kan het basisteam een zorgtoewijzing voor vervoer regelen.

Doelgroep / Thema('s): Ouders , Ik heb problemen in mijn gezin , Ik weet niet wat er aan de hand is