De ontwikkeling van mijn kind stagneert

Het kan gebeuren dat er zorgen zijn over de ontwikkeling van je kind. Bijvoorbeeld omdat je kind vaak ruzie heeft met klasgenoten, of problemen met gedrag of zindelijkheid. Ook kan het zijn dat je kind moeite heeft met leren of juist veel spijbelt.

Van peuter tot puber: voor elke leeftijdsgroep bieden we een passend hulpprogramma. Deze trajecten richten zich niet alleen op je kind. We kunnen ook jou als ouder helpen om met het gedrag van je kind om te gaan. De school of de leerkracht van je kind kan eveneens op Elker rekenen.

Voor oudere kinderen biedt Elker allerlei vormen van begeleiding, training en dagbesteding. Bijvoorbeeld om je kind om te leren gaan met problemen uit het verleden. Of om jongeren te helpen op weg naar zelfstandigheid. 

Veel gestelde vragen

Hoe snel kan ik geholpen worden?

Elker probeert u zo snel mogelijk te helpen. Soms moet er enige tijd gewacht worden op de hulp van uw eerste keuze. In dat geval wordt er samen met u en het basisteam in uw wijk of gemeente gekeken of er hulp van uw tweede keuze geboden kan worden. In een crisissituatie wordt er uiteraard direct hulp ingezet.

Doelgroep / Thema('s): Ouders , Ik heb problemen in mijn gezin , De ontwikkeling van mijn kind stagneert , Ondersteuning bij crisis , Mijn kind is getraumatiseerd

Heb ik straks geen zeggenschap meer over mijn kind?

U bent en blijft de ouder. Elker neemt de ouderrol niet van u over, maar ondersteunt u bij de opvoeding van uw kind. Elker wil met u het beste uit uw kind halen. Het contact tussen u en uw kind kan worden verbeterd. Of we helpen uw kind bij zijn of haar ontwikkeling. Uw inbreng is hierbij van belang, want u kent uw eigen kind het best.

Doelgroep / Thema('s): Ouders , Ik heb problemen in mijn gezin , De ontwikkeling van mijn kind stagneert , Ondersteuning bij crisis , Mijn kind is getraumatiseerd

Waar kan ik terecht wanneer ik ontevreden ben over de hulp?

Elker gaat er vanuit dat uw ontevredenheid over de dienstverlening van Elker kunt bespreken met uw hulpverlener. Mocht u er niet uitkomen, kunt u altijd contact opnemen met de leidinggevende van deze hulpverlener. Indien u ook daar niet verder komt, kent Elker een klachtencommissie.

Doelgroep / Thema('s): Ouders , Ik heb problemen in mijn gezin , De ontwikkeling van mijn kind stagneert , Ondersteuning bij crisis , Mijn kind is getraumatiseerd