Print pagina

Naschoolse hulp bij ontwikkelingsproblemen

De opvoeding van je kind kan best pittig zijn. Zeker wanneer je kind thuis én op school moeilijkheden heeft met gedrag en ontwikkeling. Elker biedt jou en je kind dan hulp en begeleiding. Bijvoorbeeld met het traject Naschoolse Behandeling. Dit is naschoolse hulp om je kind te helpen bij zijn ontwikkeling. Ook kun jij als ouder ondersteuning krijgen bij de opvoeding van je kind.

Wat is het traject Naschoolse Behandeling?

In dit traject biedt Elker naschoolse behandeling voor kinderen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Het traject bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining voor je kind. Hulp bij de opvoeding kan ook onderdeel zijn. Hoe het programma er precies uitziet, hangt af van de problemen die je kind en jij ervaren. Elker werkt in dit traject samen met de buitenschoolse opvang (bso)  en eventueel de school. Coaching van de leerkracht van je kind kan ook deel uitmaken van dit traject.

Voor wie is het Traject Naschoolse Behandeling?

Het traject is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders. Je kind kan voor dit traject in aanmerking komen wanneer er sprake is van gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Maar ook wanneer jij als ouder aangeeft dat je problemen in de opvoeding ervaart.

Hoe werkt het traject Naschoolse Behandeling?

Binnen vijf dagen na verwijzing of aanmelding neemt Elker contact met je op. We maken een eerste afspraak..

Stap 1: Elker brengt in kaart welke problemen er zijn. Dit doen we door gesprekken met je kind, jou als ouder, de opvang en eventueel school.

Stap 2: De hulp die we bieden, vindt plaats na schooltijd. Je kind krijgt dan hulp en begeleiding in een groep. Ook de coaching van jou als ouder of van de pedagogisch medewerker is vaak onderdeel van het traject.

Stap 3: Na ongeveer een half jaar ronden we het traject af. We bespreken de resultaten en kijken hoe we verder gaan.

"We hebben dankzij Elker veel zelf geleerd. We zijn veel minder snel boos en begrijpen onze zoon veel beter."

Ouder

Afspraken worden afgestemd met het kind, de ouders én met school. Hierdoor zijn de afspraken overal gelijk

Aanmelden

 

Meer informatie over ambulante begeleiding voor schoolgaande kinderen?  Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.