Print pagina

Wanneer het op school of de opvang niet meer gaat, biedt Elker hulp

School is belangrijk voor je kind. Toch kan het gebeuren dat je zoon of dochter (even) niet meer naar school kan. Bijvoorbeeld omdat leerkrachten of leerlingen problemen ervaren met het gedrag van je kind. Wanneer het school niet meer lukt om je kind op te vangen, biedt Elker ‘Back to School’. Met elkaar zorgen we ervoor dat je kind weer naar school kan en hier z’n draai vindt.

Wat is Back to School?

Back to School is een traject voor kinderen die (even) niet meer naar school gaan. Het gaat dan om kinderen van 5 tot 14 jaar. Back to School zorgt ervoor dat je kind weer naar school kan. Hiervoor hebben we iedereen nodig: je kind, de school en jou als ouder. We bieden onze hulp zoveel mogelijk op school én bij jou thuis. Hoe die hulp eruit ziet, hangt af van de problemen die er zijn. Vaak bestaat Back to School uit:

  • Hulp voor je kind met gedrag, leren en dagstructuur
  • Coaching in het gezin
  • Ondersteuning van leerkrachten
  • Groepsbehandelingen: je kind leert functioneren in een groep binnen zijn/haar school.

Wanneer Back to School?

We zetten Back to School in wanneer je kind niet meer volledig naar school kan. Bijvoorbeeld wanneer school aangeeft dat ze jouw kind geen passend onderwijs kunnen bieden.

Hoe werkt Back to School?

Zo snel mogelijk na de verwijzing gaan we aan de slag. Je krijgt van Elker binnen vijf dagen na aanmelding meer informatie over de aanpak en de planning.

Stap 1: We beginnen met gesprekken. Dit doen we met jou en met je kind. Maar ook met iemand van school. We bespreken de problemen en stellen doelen. Op basis hiervan maakt Elker een plan van aanpak.

Stap 2: We gaan aan de slag met dit plan. Dit kan met gesprekken, trainingen of coaching. Op school en in het gezin.

Stap 3: Na ongeveer 6 maanden ronden we het traject af. We bespreken de resultaten en kijken hoe we verder gaan.

"Wij kunnen als school niet alle kinderen de aandacht geven die zij nodig hebben. Naast ouders hebben we ook kennis van anderen nodig. Back to school biedt deze hulp."

Intern begeleider speciaal onderwijs

"School kon onze dochter niet meer opvangen. We kregen wel hulp bij de thuissituatie, maar waarom was er vanuit jeugdhulp geen structurele hulp op school?"

Moeder 12-jarig meisje

Aanmelden

Meer informatie over Back to School?  Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.