Print pagina

Weten wanneer u geholpen wordt?

Elker streeft ernaar om de gevraagde hulp zo snel mogelijk in te zetten. Binnen vijf werkdagen na aanmelding zal er contact met u opgenomen worden voor een eerste kennismaking en wordt het vervolgtraject met u doorgenomen.

In crisissituaties en situaties waarin de veiligheid van kinderen en jongeren in het geding is start de hulp binnen 24 uur of, wanneer dit nodig is, direct.