Print pagina

In oktober en november 2016 is de C-toets pleegzorg afgenomen onder pleegjongeren van Elker Pleegzorg. De C-toets is een onderzoek waarin de ervaringen van pleegjongeren met de pleegzorginstelling worden gemeten, door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst is schriftelijk en online afgenomen. Er is een respons behaald van 51%. In totaal hebben 86 pleegjongeren deelgenomen aan dit onderzoek.

Van de jongeren die hebben gereageerd is 57% meisje, 43% jongen. De gemiddelde leeftijd van de jongeren is 14,5 jaar. Meer dan negen op de tien jongeren ontvangen langdurige pleegzorg (perspectief biedend). Iets meer dan zes op de tien jongeren geven aan dat hun ouders bestandspleegouders zijn, de overige jongeren kenden hun pleegouders al voordat ze bij hen kwamen wonen (netwerkpleegouders). Meer dan negen op de tien jongeren wonen langer dan twee jaar in het pleeggezin.

Gemiddeld wordt Elker Pleegzorg door de pleegjongeren met een 7,5 beoordeeld.

Download flyer resultaten tevredenheidsonderzoek.pdf