Print pagina

Elker heeft een inhoudelijke toetssteen geschreven voor verdere ontwikkelingen die ons inspireert en ons tegelijkertijd scherp houdt op onze rol en de bijdrage die wij (willen en gevraagd worden te) leveren aan het op een prettige manier inrichten van de samenleving.  We creëren hiermee een referentiekader van waaruit alle medewerkers geïnspireerd worden om bij te dragen aan het realiseren van de ambitie.

Maatschappelijke opdracht

Kom op voor de rechten en belangen van kwetsbare kinderen en jongeren. Zorg wanneer de ontwikkeling van een kind of jongere niet goed verloopt, dat het ontwikkelingspad een positieve wending krijgt, waardoor zij en het gezin in eigen omgeving op eigen kracht (weer) veilig en duurzaam verder kunnen. Zet hiertoe de juiste hulp zo snel mogelijk en aantoonbaar effectief in.

Collectieve ambitie Elker

Wij komen op voor de rechten en belangen van kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Wij zorgen voor een positieve wending in het ontwikkelingspad van kinderen en jongeren, zodat zij en het gezin in eigen omgeving op eigen kracht verder kunnen. Wij borgen de veiligheid van kinderen en jongeren door ouders in staat te stellen de verantwoordelijkheid te nemen om hun kinderen een veilig opvoed- en opgroeiklimaat te bieden waarin kinderen zich weer kunnen ontwikkelen. Wij zorgen dat de beste hulp zo snel mogelijk en aantoonbaar effectief wordt ingezet. Het weer meedoen van het kind en de jongere in gezins-, school-, en samenlevingsverband is het doel van ons werk.