Print pagina

Speciaal voor u presenteert Elker op deze pagina de uitkomsten van het effectonderzoek. We vinden het belangrijk om transparant te zijn over de resultaten van ons hulpaanbod. De onderzoeksresultaten worden op deze pagina gepubliceerd.

Elker wil goede en effectieve hulp bieden aan kinderen, jongeren en ouders met opgroei- en opvoedproblemen. Daarbij gaat het om de kwaliteit van de zorg en om te kunnen aantonen dat het resultaten oplevert en onze cliënten baat hebben bij de interventies van Elker. Kwaliteit & Onderzoek zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het kwaliteitsbeleid van Elker is gericht op het continu verbeteren en behouden van kwalitatief goede zorg. Daarvoor worden er op gezette tijden diverse metingen en audits gehouden in het kader van de HKZ-certificering en prestatie-indicatoren jeugdzorg, bijvoorbeeld tevredenheidsonderzoek onder cliënten.