Print pagina

Elker wil goede en effectieve hulp bieden aan kinderen, jongeren en ouders met opgroei- en opvoedproblemen. Daarbij gaat het om de kwaliteit van de zorg en om aantoonbaar te maken dat de inzet resultaat oplevert en cliënten baat hebben bij de interventies van Elker. Het kwaliteitsbeleid van Elker is gericht op het continu verbeteren en behouden van kwalitatief goede zorg.

Op gezette tijden vinden er metingen, audits en controles plaats om te monitoren in hoeverre de kwaliteit is geborgd en waar verbetering mogelijk of noodzakelijk is. Tevredenheidsonderzoek, onderzoek naar de veiligheidsbeleving van geplaatste jongeren en doelrealisatie maken deel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem.  Elker is sinds 2007 HKZ gecertificeerd en draagt het gelijknamige kwaliteitskeurmerk. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Lees hieronder meer over onderzoek en resultaten.


Cliënten gaven Elker in het tweede kwartaal van 2017 gemiddeld een rapportcijfer 8.2

Elker in cijfers

Elker in cijfers

Elker helpt op jaarbasis ongeveer 3.000 kinderen, jongeren en gezinnen. Met meer dan 350 professionals  zet Elker zich dagelijks in, in de hele provincie. De actuele feiten en cijfers voor u op een...
Lees meer
Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid

Ouders waarbij de hulp is afgesloten in het eerste halfjaar van 2017 waarderen de hulp van Elker met een 8,2. De cijfers zijn gebaseerd op een respondentengroep van 105 ouders/verzorgers, die een...
Lees meer
Tevreden pleegouders geven Elker 7,6

Tevreden pleegjongeren geven Elker Pleegzorg 7,5

In oktober en november 2016 is de C-toets pleegzorg afgenomen onder pleegjongeren van Elker Pleegzorg. De C-toets is een onderzoek waarin de ervaringen van pleegjongeren met de pleegzorginstelling...
Lees meer
Effectmeting Elker

Effectmeting Elker

Speciaal voor u presenteert Elker op deze pagina de uitkomsten van het effectonderzoek. We vinden het belangrijk om transparant te zijn over de resultaten van ons hulpaanbod. De...
Lees meer
100% score op implementatie Kwaliteitskader

Borging voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

Ellis van der Griendt (coach en intervisor case-reviews): "Wanneer ik de tekst lees die destijds geschreven is, word ik daar blij van. Wat hadden we goede plannen destijds, wat lijkt het al weer...
Lees meer
Maatschappelijke opdracht

Maatschappelijke opdracht

Elker heeft een inhoudelijke toetssteen geschreven voor verdere ontwikkelingen die ons inspireert en ons tegelijkertijd scherp houdt op onze rol en de bijdrage die wij (willen en gevraagd worden...
Lees meer