Nieuws

Weer terug op een roze wolk

16 sep 2020

Naar de komst van een baby wordt lang toegeleefd en is een bijzonder moment. Dit betekent ook een grote verandering in het leven van de ouders. Als de baby onrustig of moeilijk te troosten is, kan dat ouders onzeker maken. Ook bij dit soort problematiek kan Elker hulp bieden. Moeder Nicole en collega Naraysca vertellen meer over thuisbehandeling voor het zeer jonge kind en gezin. 

Luisteren naar mijn gevoel en structuur bieden

Moeder Nicole: “Ilse was een hele onrustige baby en had geen ritme. Ik was eerst doorverwezen naar het ziekenhuis omdat ik dacht dat er medisch iets aan de hand was. Dat bleek niet zo te zijn. Daar hebben ze me doorgestuurd naar Elker en vervolgens kreeg ik hulp van Naraysca. Tijdens de intake kon ik uitleggen hoe de situatie op dat moment was. Naraysca zei dat ik vooral naar mijn gevoel moet luisteren. Als ik me ergens niet goed bij voelde dan keken we naar andere oplossingen. Ilse sliep alleen als ik haar ging wiegen. Daarom zijn we begonnen met slaap trainingen. Vervolgens heeft ze meegeholpen met begeleiden om Ilse zelf in slaap te laten vallen. En nu slaapt mijn dochter zelfstandig, door de slaaptraining! Naraysca is een hele positieve en vrolijke vrouw. Ze luistert heel goed naar mijn wensen. Ze viert ook kleine overwinningen. Als iets half goed gaat, ziet ze dat al als overwinning. Zelfs als Ilse maar kwartiertje in slaap viel uit zichzelf. Ik was zo blij dat ik eindelijk hulp kreeg, ik was oververmoeid.”

Eigen handleiding maken

Nicole vervolgt: “Wat ik andere moeders wil meegeven met onrustige baby’s: ze zeggen wel dat rust en regelmaat de oplossing is, maar je moet wel echt het ritme pakken dat bij je past. Niet per se volgens de boekjes maar wat bij jou en je baby past. En je vooral niet gek laten maken van wat op internet staat. Iedere baby is anders, je moet een eigen handleiding van je baby maken. De nachten zijn nog wel pittig, maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt.”

Naast ouders staan

Hulpverlener Naraysca vult aan: “Ilse was drie maanden toen ze werd aangemeld. Nicole had het gevoel dat ze alleen maar huilde. Heel vaak heeft het te maken met structuur en oververmoeidheid. Meestal beginnen we met een huildagboek. Dit is om ouders inzicht te geven wanneer de baby huilt. Dit bespreken we ook daarna. Ilse kreeg borstvoeding en daar werd Nicole onzeker van. Drinkt ze wel genoeg, is er wat anders aan de hand? Ik heb Nicole vooral gerustgesteld. “Jij bent de Ilse-expert.” Ik probeer Nicole in haar kracht te zetten. Samenzijn we gaan kijken naar het dagritme. Ilse werd de hele dag aangelegd, daar hebben we aan gewerkt. Structuur geboden. Eten, spelen, verschonen en slapen. Een ritme voor de dag. Vervolgens zijn we gaan oefenen met naar bed brengen. Even later zag ik hoe Nicole dit liet zien aan haar man. Ze doet het fantastisch! Ze heeft zoveel meer zelfvertrouwen gekregen. Ik vind het belangrijk om letterlijk naast ouders te staan. Samendoen, samen oefenen. Ik zie en ik hoor dingen maar de ouder is expert van het kind.“

Wat is Thuisbehandeling voor het (zeer) jonge kind?

Thuisbehandeling voor het kind en gezin wordt uitgevoerd door een ambulant hulpverlener. De hulpvraag van ouders staat voorop. Er wordt systeemgericht gewerkt, dat wil zeggen dat er naar het kind, de ouders en de omgeving wordt gekeken. Daarbij wordt gebruikgemaakt van principes van positief opvoeden. Het resultaat van de hulp is dat ouders vertrouwen krijgen in hun opvoedvaardigheden, waardoor zij beter kunnen omgaan met het gedrag van hun kind. De sfeer in de thuissituatie is dusdanig veranderd dat er meer aandacht is voor positieve momenten in de interactie tussen ouder en kind.