Nieuws

Week tegen kindermishandeling

16 nov 2020

In 2020 is de Week tegen Kindermishandeling van maandag 16 tot en met zondag 22 november. Dit jaar is het thema ‘Leren van elkaar’.

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling de verhalen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling, centraal om te leren van elkaar.

Ondanks vele campagnes, interventies en beschikbare kennis blijft het aantal slachtoffers van kindermishandeling te hoog. En toch is onze gezamenlijke inzet meer dan de moeite waard, omdat we het er allemaal over eens zijn dat elk kind recht heeft op een veilig thuis!

Professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling delen hun verhaal. Door inspiratie te halen uit hun ervaringen over wat hen heeft geholpen, ervan te leren en te kijken hoe we deze inzichten optimaal kunnen benutten, werken we er samen aan dat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?

In Nederland groeit circa 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Dit doen we door te leren van 30 ervaringsverhalen van professionals, ouders en kinderen.

Over welke vormen van kindermishandeling gaat de Week?

De ervaringsverhalen en activiteiten in de Week kunnen betrekking hebben op alle vormen van kindermishandeling, of het nu verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik betreft. Of dat kinderen getuige zijn van huiselijk geweld. Lees meer over kindermishandeling.

Wat gebeurt er in de Week?

Vanaf de Week van 2019 én dit hele jaar komen diverse ervaringsdeskundigen aan het woord. Hierbij delen zij ervaringen die aanzetten tot denken en vragen om duiding, waarbij wordt gekeken naar wat de ervaringsdeskundigen heeft geholpen, hoe dat kwam én wat we daarvan kunnen leren.

In de Week vinden daarnaast diverse activiteiten plaats. De activiteiten worden op lokaal niveau georganiseerd door uiteenlopende organisaties die contact hebben met kinderen en ouders. Zij laten bijvoorbeeld zien hoe zij omgaan met vermoedens van kindermishandeling. Of ze gaan in gesprek met elkaar en anderen over dilemma’s en wisselen ervaringen uit.

Ook vanuit Elker delen we deze week informatie over kindermishandeling.