Nieuws

Viyuna jongeren en medewerkers verven hun huis

25 feb 2021

Elker biedt kleinschalige wooneenheden met professionele begeleiding door mentoren aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) en jongeren met een migranten achtergrond (15 – 18 jaar) in verschillende wijken in de stad Groningen. Alle minderjarige vreemdelingen die zonder ouders (of andere meerderjarige familie) Nederland binnenkomen, krijgen een verblijfstatus en staan tot hun 18e onder voogdij van stichting Nidos. Zij mogen tenminste vijf jaar in Nederland verblijven.

Behouden van dagritme en structuur

Door de coronamaatregelen is het een lastige tijd voor veel jongeren. Maar gelukkig brengt het ook veel goeds. Jackeline (medewerker Viyuna) vertelt erover: “Normaal stromen de jongeren door als ze 18 jaar zijn naar ambulant begeleiding. Maar door de coronamaatregelen hebben we geen instroom (COA is dicht) en kunnen we sommige jongeren aanbieden langer te blijven. We zijn erg bang dat de jongens vereenzamen en dan is alles wat we hebben opgebouwd voor niets geweest. De begeleiding en de contacten met de school gaan uiteraard wat moeizamer in deze periode. Daarom hebben we besloten om deze tijd nuttig te besteden. We nemen de tijd om zelf te klussen en verven de huizen. Dat doen we vooral voor het dagritme en structuur. We merken dat de jongeren zich nu ook verantwoordelijker voelen om netjes te zijn op het huis en bijvoorbeeld de keuken omdat ze er zelf aan meegeholpen hebben om het te maken of verven. We maken het zo heel huiselijk en ook is er veel ruimte om te praten en voor ons meer tijd om te luisteren. Ontzettend belangrijk voor deze jongeren die helemaal geen familie of vrienden in Nederland hebben.” Aman (jongere bij Viyuna) vult aan: “Er is nu weinig te doen door de coronamaatregelen ik was daarom blij om iets te doen. Ook vond ik het leuk dat we samen de verf uitkozen en mochten kiezen welke muren we gingen verven.”