Nieuws

Van intensieve gezinstherapie met veelvuldige gezinsgesprekken naar contact op afstand

23 apr 2020

Soms kan het gebeuren dat het thuis niet meer gaat tussen ouders en jongeren omdat er grote problemen zijn. Bijvoorbeeld doordat jongeren worstelen met schulden, verslaving, schoolverzuim, criminaliteit of gedragsproblemen. Elker biedt in deze gevallen Multidimensionele Familietherapie. Een intensieve gezinstherapie waarbij veelvuldige gezinsgesprekken plaatsvinden. Gelukkig kunnen we inmiddels weer meer hulpverlening oppakken. Maar hoe ging dat een aantal weken geleden? Eén van de MDFT therapeuten vertelt haar ervaring.

‘’Multidimensioneel werken krijgt tijdens corona een heel andere betekenis. We moeten creatief zijn en onszelf een nieuwe manier van werken aanleren. Dat is even wennen. Gelukkig zien we dat ook nu gezinnen erg gemotiveerd zijn voor verandering in hun gezinssituatie.

Meer huiswerkopdrachten

Door deze nieuwe, digitale manier van werken, vragen we meer dan normaal van gezinnen. Er worden bijvoorbeeld meer huiswerkopdrachten gegeven. Waar we eerder veel samen invulden, vragen we nu de gezinsleden zelf om een levenslijn op te schrijven of de veranderwensen in kaart te brengen. Vervolgens bespreken we het huiswerk samen.

Van face-to-face naar (beeld)bellen

Naast dat er meer huiswerkopdrachten worden gegeven, is het face-to-face contact veranderd in (beeld)bellen. Een eerste keer beeldbellen is best spannend. Hoe zorg je ervoor dat het hele gezin in beeld komt. Allemaal krap voor de laptop? Of ieder op zijn eigen telefoon? Elk gezin is verschillend en het is belangrijk om dat te doen wat bij het gezin past. Het is fijn dat we inmiddels het (beeld)bellen weer kunnen afwisselen met het langsgaan bij de gezinnen.

Als emoties echt hoog oplopen, komt er bij crisis sowieso een MDFT therapeut langs. Hierbij houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Zo kon een collega bijvoorbeeld bij een gezin in de garage en tuin afspreken. Daar was genoeg ruimte om afstand van elkaar te houden en buren konden niet meeluisteren.

Wanneer er een jongere op een groep woont, houden we als MDFT-therapeuten nauw contact met de groep en casemanagers. Bijvoorbeeld door middel van een conference call met meerdere hulpverleners tegelijk, zodat we als hulpverleners op 1 lijn blijven en het voor de jongere en het gezin helder is wat er van hen verwacht wordt. 

Ondanks dat het de eerste weken zoeken was hoe we MDFT vorm kunnen geven in deze periode, zijn we best tevreden. Als team vinden we elke dag beter onze weg tijdens het coronavirus. Nu de hulpverlening thuis ook weer meer opgepakt kan worden, wordt het voor ons weer makkelijker.''