Nieuws

Update hulpverlening Elker

28 mei 2020

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. De afgelopen tijd hebben we zoveel mogelijk digitale hulp verleend waar dat mogelijk was. De 24-uurshulpverlening, crisishulp en intern onderwijs is in aangepast vorm doorgegaan. Nu er vanuit de overheid de richtlijnen iets versoepeld zijn, kan Elker ook andere hulpvormen weer op locatie (intern of extern) vervolgen. Bij alle vormen van hulpverlening die we oppakken, volgen we de RIVM-richtlijnen.

Update

Verlofbeleid jongeren

De jongeren die verblijven in de Jeugdzorg en JeugdzorgPlus mogen vanaf 1 juni weer op verlof naar huis, en ook is er weer fysiek contact met de vervolgvoorziening en de dagbesteding. Ook voor de jongeren in de JJI is vanaf 2 juni weer bezoek van ouders/verzorgers en verlof mogelijk. Vanaf 16 juni mogen naast ouders ook anderen op bezoek komen in de JJI. Per 1 augustus wordt geleidelijk bezoek van ketenpartners weer opgebouwd in de JJI, startend met reclassering en gemeente.

VSO Groningen

Alle VSO-scholen starten per 2 juni weer. Bij de uitwerking hiervan volgen we het landelijk opstartprotocol voor de VSO-scholen van de PO-raad.  Ook schriftelijke examens (VMBO-staatsexamen) gaan door.

Handmade Hopes

Ook onze leer-werkvoorzieningen starten vanaf 3 juni. Voor Handmade Hopes is het fijn dat de jongeren, in aangepaste vorm, weer gebruik kunnen maken van de winkel en de werkplaats. Om de veiligheid van de jongeren, de vrijwilligers en de medewerkers te waarborgen, hebben we in de concept store speciale looproutes gemaakt. De concept store is helemaal aangepast en de kassa is verplaatst, zodat er eenrichtingsverkeer is en klanten veilig de winkel kunnen bezoeken.

Medisch Kinderdagverblijven

Op 11 mei zijn beide MKD’s in Haren en Veendam opengegaan. Ook start binnenkort de ouder/kind therapie weer, ouders worden hierover geïnformeerd.

Therapieën voor kinderen onder de 12 jaar

De eerste speltherapieën beginnen in de week van 11 mei en vanaf volgende week zijn ook de andere traumabehandelingen en onderzoeken (onder de 12) mogelijk.

Intensieve Ambulante Gezinshulp (IAG)

De afgelopen tijd is er vooral contact geweest middels beeldbellen maar ook hier wordt gekeken naar de mogelijkheden om elkaar weer fysiek (op afstand) te ontmoeten.

Pleegzorg

Vanaf 11 mei worden de bezoekregelingen en de weekendpleegzorg opgestart.

Meer informatie

Heb je vragen over de aanpak van het corona-virus bij Elker? Neem dan contact met ons op via info@elker.nl.