Trajectzorg

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Trajectzorg

Geplaatst op: 06 oktober 2014

Vanuit de expertise van de Daghulp is veel meer en anders mogelijk dan alleen maar een plaatsing op een groep.

Binnen de Daghulp (MKD Haren, MKD Veendam en Dagbehandeling 6-12) wordt om die reden bij iedere nieuw aangemelde cliënt (ambulante) ‘Trajectzorg’ ingezet, die een periode van maximaal 4 weken beslaat. 
Hiervoor worden medewerkers van de Daghulp ingezet met expertise op het gebied van het jonge kind.
In deze periode van maximaal vier weken worden door een pedagogisch medewerker Daghulp tezamen met ouders en/of cliënt en verwijzers verwachtingen gecheckt en de hulpvraag verhelderd. Om de hulpvraag te verhelderen kunnen verschillenden interventies worden ingezet, waaronder (enkele) huisbezoeken waarin ouders en kind gezien worden, observatie(s) op de basisvoorzieningen en contact met eventuele andere hulpverlening betrokken bij het systeem. Aan het eind van deze 4 weken volgt een evaluatie- en adviesgesprek waarin de bevindingen en het meest passende traject besproken wordt. 
Doel van deze eerste vier weken is niet om plaatsing per definitie te voorkomen en niet om dingen over te doen die door andere professionals al uitgezocht zijn, maar wel om op basis van de beschikbare informatie (zowel schriftelijke als mondeling) tot het beste passende zorgtraject te komen.. 
De betrokkenheid en medewerking van ouders is en blijft voorwaardelijk.