Nieuws

Toekomst JJI’s, vrijheidsbeneming op maat

28 jun 2019

Minister Dekker informeert Tweede Kamer over besluit

Vandaag, 28 juni, stuurt de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, een brief naar de Tweede Kamer waarin hij een aantal besluiten neemt met consequenties voor alle Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) in Nederland. Het doel hiervan is meer maatwerk bij vrijheidsbeneming van justitiële jeugdigen in de toekomst.

Vandaag, 28 juni, stuurt de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, een brief naar de Tweede Kamer waarin hij een aantal besluiten neemt met consequenties voor alle Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) in Nederland. Het doel hiervan is meer maatwerk bij vrijheidsbeneming van justitiële jeugdigen in de toekomst.

De Minister wil hiermee toewerken naar een stelsel waarbij, na een gerichte screening op basis van risicotaxatie-instrumenten, jongeren in een kleinschalige voorziening (KV) dan wel een landelijk specialistische voorziening (LSV) geplaatst kunnen worden. Ook wordt ingezet op het versterken van de synergie met jeugdhulp door de bewegingen naar kleinschaligheid van gesloten jeugdhulp en JJI’s te combineren. Een KV is een plaats waar jeugdigen dichtbij hun eigen leefomgeving verblijven met een laag beveiligingsniveau en veel aandacht voor zorg en dagbesteding. Jongeren komen in een LSV als zij niet regionaal geplaatst kunnen worden vanwege delict gerelateerde redenen, onderzoeksbelang, zorgproblematiek en/of een hoge(re) beveiligingsnoodzaak.

Dit betekent dat het aantal plaatsen afgebouwd wordt en JJI Via Het Keerpunt sluit per 2020. JJI Juvaid sluit per 2021. Daarnaast verhuist Forenisch Centrum Teylingereind in 2021 van hun huidige locatie naar de naastgelegen nieuwbouw. De leegstaande JJI locatie zal vervolgens worden afgestoten wat bijdraagt aan het reduceren van overcapaciteit. De overgebleven JJI’s (Forensisch Centrum Teylingereind, JJI Lelystad en de Rijks JJI) krijgen de opdracht zich de komende jaren gefaseerd om te vormen tot een LSV. Tot slot komen er, naast de huidige KV in Amsterdam vier nieuwe KV’s in Rotterdam, Den Haag en de regio’s Noord en Zuid bij. Het is de verwachting van de Minister dat een aantal medewerkers van de te sluiten JJI’s in deze laatste twee KV’s aan de slag kan.

“Met dit besluit is een grote stap genomen naar een andere manier van vrijheidsbeneming op maat voor justitiële jongeren. Het huidige stelsel kent één type instelling (‘one size fits all’). In 2014 zijn wij gestart met de verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd (VIV JJ). Deze verkenning kwam voort uit de dalende instroom, de diversiteit in behoefte van de doelgroepen in de JJI en de discontinuïteit vanwege de grote afstanden van de JJI’s met het leefsysteem. Het besluit geeft een beetje een dubbel gevoel. Enerzijds het sluiten van twee prachtige JJI’s, maar aan de andere kant ook de mogelijkheid om te bouwen aan maatwerk in zowel zorg als beveiliging voor justitiële jongeren. Daarnaast is er straks een betere aansluiting op de jeugdzorg mogelijk en werken we intensiever met hen samen.” aldus Angélique Koevoets, plv. divisiedirecteur forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen.

Lees hier de kamerbrief.