Nieuws

Een gezonde geest huist in een gezond lichaam

25 aug 2020

In de zomervakantie konden jongeren kiezen uit verschillende sportactiviteiten: mountainbiken, suppen (stand-up-paddle op een surfboard) in de Groninger grachten, voetgolf en klimmen. De belangstelling hiervoor was groot. Deze activiteiten staan niet op zichzelf. Het is onderdeel van een plan met een sportaanbod voor jongeren op de behandelgroepen dat jeugdzorgwerkers Dorian en John bedachten en mochten uitvoeren.

Waarom een sportaanbod?

Door het sporten daalt het stressniveau. Mensen die sporten, slapen beter, hebben meer energie en hun vetgehalte gaat omlaag. Kortom, je voelt je beter en gezonder. Sporten kan een goed begin zijn om de leefstijl te verbeteren. Uit een rapport van Sport Zorgt, van het Mullier-instituut blijkt dat het inzetten van sport in de hulpverlening aan jongeren werkt. De kracht is om te focussen op de mogelijkheden van jongeren en niet op de problemen.

Motiveren om te sporten 

Dorian vertelt wat het succes is van hun aanpak: “Het aanbieden van een mooi sportaanbod is onvoldoende. Voor jongeren met een ongezonde leefstijl (weinig bewegen, ongezond eten, veel middelen gebruiken, vaak gamen, etc.) is het niet vanzelfsprekend om zich aan te melden voor een sportactiviteit. Eerst moet je ze motiveren en een band met ze opbouwen, dit vraagt om continuïteit van datgene wat je aanbiedt.” Dorian en John liepen vaak langs de verschillende behandelgroepen om jongeren aan te moedigen om mee te doen met voetballen en informeerden hun collega’s over de activiteiten zodat zij dit ook konden doen. Soms begon het met het aanbieden van een kop koffie aan jongeren die langs de lijn kwamen staan. Uiteindelijk gingen ze toch voetballen en kwamen sommigen zelfs nog terug nadat hun behandeling erop zat.

Succesfactoren

Belangrijke succesfactoren zijn laagdrempeligheid en continuïteit. Iedereen kan meedoen en het gaat altijd door. Er staat altijd een medewerker om het sporten te begeleiden. Het klinkt gek, maar het vrijblijvende karakter van het sporten is ook een voorwaarde. Verplichten werkt niet, stimuleren en motiveren wel. Het enthousiasme waarmee Dorian en John dit doen, werkt zeer aanstekelijk. Dit kan iedereen zien die op donderdagmiddag langs de voetbalkooi aan de Haydnlaan loopt.

Uitbreiding

In verband met de continuïteit huurt Elker in de wintermaanden een veld in het Indoor Soccer Center. Zo kan het voetballen ook doorgaan wanneer het vroeg donker is en de weersomstandigheden slechter zijn. Voetballen is een populaire sport maar niet voor iedereen. Om ook andere jongeren tegemoet te komen, kwam er ook fitness bij. Voor de meiden is er een vrouwelijke begeleider, zodat zij goed kan inspelen op hun specifieke trainingswensen. Het komt erop neer dat er gemiddeld drie keer per week gelegenheid is om te sporten. Bovendien proberen Dorian en John jongeren te begeleiden naar het sporten bij reguliere sportclubs. Dit is de meest ideale situatie want dan krijgt het sporten ook een vervolg na het verblijf op de behandelgroep.

‘De tafel uit het gesprek halen’

Tijdens de behandeling krijgen jongeren weinig gelegenheid zich te ontladen. Het is vooral praten en nadenken. Door fysiek bezig te zijn, kunnen ze zich ontladen. Door ‘de tafel uit het gesprek te halen’, zoals tijdens het sporten, worden sommige dingen makkelijker bespreekbaar. Dorian vertelt: “Jongeren die vaak met ons meesporten, vertellen soms heftige verhalen over hun situatie. Door de band die we opbouwen en de laagdrempeligheid die we bieden ontstaat er een veilige setting  waardoor dingen makkelijker bespreekbaar zijn.”

Doel

Het huidige sportaanbod ontstond door een soort Trial and Error aanpak. Wel met een duidelijk doel. Het doel is om sport en bewegen een belangrijk onderdeel van het behandeltraject bij Elker te maken. Het is een gezonde invulling van vrije tijd en draagt veel bij aan de succeservaringen en identiteitsversterking van de jongeren. Aan Dorian en John zal het niet liggen. Zij bezitten vaardigheden in de omgang met en begeleiding van jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, werken samen met collega’s aan de randvoorwaarden binnen de organisatie, verwijzen door naar deskundigen als het gaat om (financiële) regelingen en zijn vooral heel enthousiast en sportief.

Corona

Door de uitbraak van het coronavirus lag het sportaanbod tijdelijk stil. Vanaf eind april startte het programma in aangepaste vorm, n.a.v. de coronamaatregelen. Na het zomerprogramma van de afgelopen maanden kunnen jongeren vanaf september weer gebruikmaken van het reguliere sportaanbod, uiteraard volgens de RIVM-richtlijnen.