Nieuws

Separaties binnen de JeugdzorgPlus naar nul

20 mei 2019

Binnen Elker hebben wij de ambitie om de separaties terug te brengen naar nul. Om dit doel te bereiken is in mei 2018 een werkgroep gestart. Frouke de Groot, afdelingsmanager en voorzitter van de werkgroep, vertelt meer over de aanpak van het project.

Separeren is schadelijk voor jongeren

“Separeren vergroot angst en trauma, het beschadigt de behandelrelatie en het contact. Het vertrouwen en de controle nemen af”, legt Frouke uit. “Het hoofddoel binnen het project is een tegenovergestelde beweging maken: het contact en de samenwerking met de jongeren en ouders intensiveren.’’

‘’In de werkgroep kijken we naar wat onze jeugdzorgwerkers nodig hebben aan tijd, ruimte, nieuwe kennis en vaardigheden zodat zij alternatieven kunnen inzetten die separaties overbodig maken. We hebben besloten via welke hefbomen wij ons doel gaan bereiken, deze zijn:

  • alternatieve interventies vastleggen in het behandelplan

  • herinrichten van ons registratiesysteem

  • vormgeven van een goede manier van evalueren

  • scholingsplan voor personeel

  • uitbreiden van personele inzet

  • ontwikkelen van alternatieve ruimtes

  • aanpassen van ons opnamebeleid

  • gebruik maken van een goed communicatieplan

  • actief betrekken van jongeren en ouders.

Uiteindelijk willen wij kunnen zeggen dat we jongeren behandelen zonder het inzetten van separaties.’’

De eerste stappen zijn gezet

 “Doordat we bezig zijn met het thema zien wij al een verandering binnen de organisatie’’, vertelt Frouke. ‘’Medewerkers schrijven zich vrijwillig in voor ABC-trainingen om te leren hoe ze op een andere manier met agressie kunnen omgaan. Ook zijn onze groepsleiders op verschillende manieren aan het experimenteren. Ik zie separeermomenten terug in het systeem waar na een kwartier al contact is gezocht, gevallen waar de groepsleider en de jongere voor de deur beslissen samen te werken en momenten waarbij de deur openblijft, zodat de jongere niet alleen is. Dat zijn mooie eerste stappen waar we trots op zijn!”