Samenwerking bekrachtigt zorgketen Vroeg Erbij Team

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Samenwerking bekrachtigt zorgketen Vroeg Erbij Team

Geplaatst op: 05 april 2017

Niet meer zoeken naar passende zorg, maar één aanspreekpunt. Dat is het streven van het Vroeg Erbij Team. Vorige week ondertekenden MEE Groningen, GGD Groningen, Jonx/Lentis, UMCG afdeling kinderrevalidatie en KNO-CSK, Cosis/NOVO, Kentalis, Visio, Accare en Elker een samenwerkingsovereenkomst. Deze organisaties vormen samen het Vroeg Erbij Team. Het Vroeg Erbij team levert een integraal aanbod voor ouders/verzorgers met een kind tot 12 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen in de provincie Groningen.  Door de samenwerking in het Vroeg Erbij team krijgen ouders en kind sneller het juiste advies en wordt de zorg efficiënter en betaalbaarder.

Eén aanspreekpunt

‘Dit is een belangrijke stap in de doorontwikkeling van dit succesvolle product dat we als zorgpartijen gezamenlijk aanbieden’, aldus Truus Dolstra, directeur MEE Groningen. ‘Het aanbod van het Vroeg Erbij Team is in iedere gemeente in de provincie Groningen beschikbaar. ‘De coördinatie en uitvoering van Vroeg Erbij is voor 2016 en 2017 centraal ingekocht voor alle gemeenten in de provincie Groningen door het RIGG, de provinciale inkopende instantie voor jeugdhulp.

Wat doet het Vroeg Erbij Team?

Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand is er vaak diverse hulp en zorg nodig. Dit om zicht te krijgen op wat er precies aan de hand is, wat de oorzaken zijn en welke ontwikkelingsmogelijkheden het kind heeft. Hiervoor moet vaak vanuit meerdere disciplines en zorggebieden gekeken worden. Deze verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd in het Vroeg Erbij Team. Door het zo vroeg mogelijk adviseren over en inzetten van de juiste hulp, worden complexere problemen op latere leeftijd voorkomen. De ouders van het kind worden gedurende het proces bijgestaan door een casemanager en zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van het advies en het inzetten van het vervolg.

Achtergrondinformatie

Het Vroeg Erbij Team is ontstaan vanuit een samenvoeging van het aanbod vanuit het netwerk Integrale Vroeghulp[1], en het team Vroegsignalering[2], Door de samenvoeging van de kennis en ervaring van beide teams ontstaat er een integraal preventief en aansluitend aanbod op het gebied van signalering en advisering voor kinderen tot 12 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, als gevolg van verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke en/of gedragsproblemen.

 


[1] Integrale Vroeghulp is een samenwerking van MEE Groningen, Kentalis, Visio, Elker, NOVO, Accare en het UMCG

[2] Het team Vroegsignalering is een samenwerking tussen de GGD en Jonx, onderdeel van Lentis.