Samenwerken in de behandeling stagnatie ontwikkeling jonge kind

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Samenwerken in de behandeling stagnatie ontwikkeling jonge kind

Geplaatst op: 08 januari 2019

Als er bij jonge kinderen (0 - 6 jaar) sprake is van een stagnatie van de ontwikkeling, is lang niet altijd direct duidelijk wat hier de oorzaak van is. Vaak is er niet één oorzaak, maar spelen er meerdere zaken tegelijk. Kinderen kunnen verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperkingen hebben. Ook kunnen er gedragsproblemen zijn of opvoedkundige zaken spelen. Regelmatig is er sprake van een combinatie van meerdere aspecten. Elker werkt samen met Cosis, Jonx/Lentis, en MEE Groningen om hierbij door een integrale aanpak hulp en behandeling te bieden die het kind en zijn/haar ouders nodig hebben.

Deze vroegtijdige interventie jonge kinderen wil proberen de achterblijvende ontwikkeling bij jonge kinderen weer vlot te trekken. Evelyn Spakman, binnen Elker verantwoordelijk voor de ambulante hulpverlening 0 - 12 jaar en het MKD, vertelt hierover: “Als de ontwikkeling van een jong kind achterblijft, is het belangrijk dat je vroegtijdig achterhaalt wat de oorzaak is of wat meerdere oorzaken zijn. Want dan kun je snel starten met hulp en ondersteuning. Doordat we samenwerken met verschillende organisaties kunnen we een hulpaanbod samenstellen dat past bij het kind en de specifieke problemen.”

Wat is er aan de hand?

Om erachter te komen wat er precies aan de hand is en wat oplossingen kunnen zijn, worden verschillende stappen gezet. Evelyn: “We brengen de situatie in beeld. We kijken naar het kind, binnen het gezin, maar we halen ook informatie op bij de JGZ, het lokale basisteam, bij voorschoolse voorzieningen, bij de school en bij andere hulpverleners. Als we weten wat er aan de hand is, maken we samen met ouders en andere betrokkenen een multidisciplinair plan van aanpak. We doen dan een voorstel voor een specifiek traject om de ontwikkeling van het kind weer op gang te krijgen.”

Samenwerken in de behandeling

De behandeling en interventies vinden bij voorkeur plaats in de lokale omgeving van het kind en worden met de betrokken organisaties afgestemd: “Het aanbod kan bestaan uit verschillende modules rondom een specifieke doelgroep. Het kan dan gaan om ondersteuning, begeleiding en/of behandeling, vaak in de directe omgeving van het kind. Soms worden ze naast elkaar aangeboden, soms ook volgt de ene op de andere. De onderdelen worden aangeboden door een van de deelnemende organisaties of door een combinatie van organisaties. We kijken wat voor het specifieke kind én de specifieke situatie wenselijk is. Daarbij zorgen we er wel voor dat er voor het gehele traject één aanspreekpunt is. De expertise komt misschien vanuit verschillende hoeken, maar de cliënt weet dat hij altijd bij dezelfde persoon terecht kan”, verduidelijkt Evelyn.

Aanmelden

Aanmelden kan via Elker Team Aanmelding en Advies: aanmelding@elker.nl of 050 – 523 94 94. Er is een zorgtoewijzing van de gemeente of een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist nodig.