Project BOP

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Project BOP

Geplaatst op: 04 mei 2017

Kinderen die wonen in een pleeggezin zijn een kwetsbare groep, omdat velen van hen heftige ervaringen hebben gehad in hun jeugd. Een groot deel van hen kampt met gedrags- en/of emotionele problemen. Desondanks zijn veel pleegkinderen tevreden met de zorg die zij van hun pleegouders krijgen. Om de hulp aan deze kinderen verder te verbeteren, is hen gevraagd waar zij behoeften aan hebben tijdens hun verblijf in hun pleeggezin.

 

Het Behoeften Onderzoek Pleegkinderen (Project BOP) is opgezet om de psychosociale behoeften van pleegkinderen in kaart te brengen en wat de impact van hun verleden, in het bijzonder seksueel misbruik, is op deze behoeften. Met deze kennis kunnen pleegouders en professionals beter in deze behoeften voorzien en kunnen pleegkinderen de optimale ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden. Middels Project BOP wordt daarom getracht antwoord te geven op de vraag:

"Wat zijn de behoeften van pleegkinderen en wat is de impact van seksueel misbruik op deze behoeften?”

Project BOP is in januari 2014 gestart en werd gefinancierd door Fonds Slachtofferhulp en de Rijksuniversiteit Groningen. Elker Pleegzorg en enkele andere pleegzorgorganisaties hebben meegeholpen bij het vinden van jongeren voor dit onderzoek.

Onderzoekers: Anne Steenbakkers, Hans Grietens, Dorijn Wubs, Steffie van der Steen

Klik hier voor het magazine