Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek officieel geopend!

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek officieel geopend!

Geplaatst op: 07 december 2016

Op 1 december is de Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek Het Roer Om voor jongeren in voorlopige hechtenis gestart. Het is een samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, de gemeente Groningen, met Het Poortje Jeugdinrichtingen en ketenpartners. Er kunnen maximaal 8 jongeren tussen de 14 tot 23 jaar door de rechter in voorlopige hechtenis in Het Poortje Jeugdinrichtingen worden geplaatst, locatie Groningen, in plaats van in de Justitiële Jeugdinrichting, locatie Veenhuizen.

Het zal een plek zijn waar de jongere centraal staat met zijn individuele behoefte aan zorg en mate van beveiliging binnen de kaders van het Strafjeugdrecht. Het biedt jongeren de kans om zo dicht mogelijk bij het eigen leefsysteem te verblijven tijdens de periode van vrijheidsbeneming. Jongeren worden geplaatst indien de rechter-commissaris op advies van de Raad van Kinderbescherming hiertoe besluit. Een jongere kan te allen tijde worden overgeplaatst naar de Justitiële Jeugdinrichting Juvaid (Het Poortje Jeugdinrichtingen, locatie Veenhuizen) als deze zich niet aan de afspraken houdt.

Voor de jongeren geldt elke dag een dagprogramma, waarvan school, vrije tijd en activiteiten een belangrijk deel uitmaken. Niet iedere jongere kan terecht in de Kleinschalige Voorziening. Van te voren is er sprake van een strenge selectie. Er is 24 uur per dag professionele begeleiding en beveiliging aanwezig in het woongedeelte van de Kleinschalige Voorziening. Vrijheden worden afgestemd op het benodigde beveiligingsniveau van elke individuele jongere.

Gedurende de Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek kunt u met al uw vragen terecht bij: kleinschaligevoorziening@hetpoortje.nu Een mooi initiatief in Groningen waar Elker ook aan bijdraagt. Omdat de jongere en diens systeem centraal staan, zal samenwerking met systeembegeleiders  een belangrijk onderdeel zijn.