Privacy gaat iedereen aan

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Privacy gaat iedereen aan

Geplaatst op: 26 februari 2019

Medewerkers van Elker - Het Poortje werken dagelijks met gevoelige informatie van cliënten, medewerkers en overige partijen. We zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig behandelen en beschermen van deze informatie. Vorig jaar is de AVG ingegaan. De organisatie heeft maatregelen getroffen om hieraan te voldoen.

Binnen Elker -Het Poortje is onder de noemer ‘Privacy gaat iedereen aan’ een bewustwordingscampagne gestart om medewerkers blijvend te attenderen op de regels voor het omgaan met (persoons)gegevens en bedrijfsgevoelige gegevens.

Mailen met verwijzers, samenwerkingspartners en cliënten

Elker - Het Poortje is aangesloten bij JeugdzorgNet en gebruikt ZorgMail om veilig te e-mailen binnen én buiten de organisatie. Als de persoon waar wij privacygevoelige informatie naar willen versturen niet is aangesloten op ZorgMail, wordt het e-mailbericht via de beveiligde ZorgMail Viewer beschikbaar gesteld, waar de ontvanger deze kan lezen en hierop ook veilig kan antwoorden. De ontvanger ontvangt per e-mail een notificatie van het bericht dat klaar staat op de ZorgMail Viewer, en een toegangscode waarmee het bericht kan worden geopend.

Mystery guests

Daarnaast worden mystery guests ingezet. Deze personen gaan “undercover” in de organisatie kijken of we ons aan de AVG-wet houden, of we op de juiste manier omgaan met (persoons)gegevens en of we op de juiste manier omgaan met privacy. Dat wordt gedaan op (natuurlijk) onverwachte momenten via de telefoon, bezoek en mail. We leggen hiermee onze procedures nogmaals onder een vergrootglas en de mystery-activiteiten moeten leiden tot handvatten om onze procedures te verbeteren en bekendheid hiermee te vergroten.

Meer lezen over het privacybeleid van Elker en Het Poortje? Klik hier.