Nieuws

PMTO, krijg weer grip op de opvoeding

3 dec 2019

Ieder kind is wel eens boos of ongehoorzaam. Dat is heel normaal. Sommige kinderen zijn echter heel vaak driftig, ongehoorzaam of opstandig. Opvoeden is dan een hele klus! Soms gaat het gedrag vanzelf over of kunnen ouders het veranderen, maar dat lukt niet altijd. Als een kind gedragsproblemen heeft, vraagt dit veel van de ouders. De inzet van PMTO (Parent Management Training Oregon) kan dan een oplossing zijn voor de ouders, zodat ze weer grip krijgen op het gedrag van hun kind.

Bewust worden van je eigen handelen

Iris*,moeder van drie kinderen, vertelt over haar ervaringen met PMTO: “Ik wist niet van het bestaan af. We hebben een tweeling van vier jaar met eetproblemen. Daarvoor kregen we hulp van Deborah (ambulant hulpverlener). Zij zag dat het met andere dingen ook niet helemaal lekker liep. De meiden waren bijvoorbeeld heel fel op elkaar. Zij raadde ons toen PMTO aan. PMTO is eigenkijk voor kinderen vanaf 4 jaar en onze meiden waren toen wat jonger toen is er gekeken of het ook voor ons wat was. In april zijn we gestart met PMTO en dat ging direct al super. We zagen meteen resultaat: dingen waar je niet bij stil staat als je er zelf bij bent. Hoe je bijvoorbeeld dingen anders kunt benaderen. Je krijgt er weer energie van. Het is leuk om te doen en je krijgt ook terugkoppeling. Ellen (PMTO-therapeut van Elker) staat achter je en je kunt haar bellen voor vragen. Ik werd mij bewust van mijn rol als ouder en hoe dit overkomt vanuit het perspectief van een kind. Wanneer je bijvoorbeeld door je knieën gaat, heb je veel beter contact. Vroeger wanneer we thuiskwamen van school; werd de jas zo op de grond gegooid. Nu ga ik er even naar toe en vraag op een vriendelijke manier of ze de jas wil ophangen. En yes, het werkt. Je oefent het door en door.”

Ik voel mij geen politieagent meer

Iris vervolgt: “Het gaat veel gemoedelijker samen. We zaten echt in een neerwaartse spiraal: boos zijn, stem verheffen. Dat wilde ik eigenlijk niet. We zijn nu halverwege het traject, maar wanneer PMTO afgerond is, hebben we nog twee nazorgsessies. Een fijn idee! Als andere ouders twijfelen over hulp zoeken, zeg ik: gewoon doen! Het wordt er zoveel beter van. Ik ben echt heel dankbaar dat dit er is. Ook zie ik veel verschil in het gedrag tussen de kinderen. Vorig jaar waren ze heel erg aan het vechten. De ene dochter sloeg meteen en dat is nu gelukkig niet meer zo. Je bent zelf rustiger en daardoor worden zij dat ook.

Perspectief van ouders verandert

Ellen (PMTO-therapeut van Elker) vult aan: “Ik vind de PMTO-methodiek heel erg fijn om mee te werken. De methodiek is zo duidelijk en wetenschappelijk onderbouwd, dat het bijna altijd werkt! Elke week heb je één sessie met ouders. Je oefent met ouders totdat ze de vaardigheid volledig beheersen. Door het steeds te herhalen in de sessies behaal je snel kleine successen. Het idee achter PMTO is dat je werkt met ouders en hun gedrag verandert, waardoor het gedrag van het kind (positief) mee verandert. Ouders hebben weer het gevoel dat ze grip op de situatie hebben waardoor ze zelfverzekerder worden en zo ook ‘andere problemen’ zelf aanpakken. Het perspectief van ouders verandert positief. Dat is zo mooi om te zien.”

* Namen zijn gefingeerd en voor de foto's zijn modellen gebruikt.