Elker moet voorzieningen sluiten

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Elker moet voorzieningen sluiten

Geplaatst op: 04 juni 2014

Elker is een organisatie in jeugd- en opvoedhulp in de provincie Groningen en bereidt zich voor op de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari 2015. De transitie gaat gepaard met bezuinigingen. Deze aangekondigde krimp heeft grote impact op cliënten en medewerkers. Elker is genoodzaakt nu al maatregelen te nemen door behandelgroepen in de 24-uurszorg en klinische GGz te gaan sluiten.

Totaal gaat het bij deze maatregel om 20 capaciteitsplekken en ca. 30 medewerkers. De sluiting van de groepen vanaf 1 januari 2015 heeft gevolgen voor de cliënten en de medewerkers. Elker gaat voor een verantwoorde afbouw van de groepen, waarvoor in de komende tijd al de nodige voorbereidingen getroffen moeten worden. Voor de cliënten zoeken we in overleg met ouders en kinderen/jongeren naar passende oplossingen. Zo nodig zal een geschikte andere plek gevonden moeten worden. Het belang van continuïteit en waarborgen van kwaliteit van zorg aan de cliënt staat voorop, maar komt wel onder druk te staan.

 

Als werkgever hecht Elker belang aan een goed sociaal vangnet voor de medewerkers, passend bij deze tijd en de mogelijkheden op basis van de CAO.

 

Hierbij blijft het niet. Op basis van de nu beschikbare cijfers zal Elker in de periode 2015-2017 verder te maken krijgen met oplopende bezuinigingen die fors ingrijpen in het bestaande aanbod. We vinden dat dit grote risico’s heeft voor de continuïteit van de zorg, te meer daar er nog veel onduidelijkheid bestaat over allerlei randvoorwaarden, zoals de frictiekosten. Elker zet in op een verantwoorde krimp. Met de 23 gemeenten zijn we in gesprek om goede afspraken te maken om de transitie tot een echt succes te kunnen maken. Aan de inhoudelijke doelstelling van de transformatie wordt door Elker in samenwerking met gemeenten en ketenpartners volop gewerkt. Doel is dat kinderen, jongeren en ouders tijdig de juiste zorg krijgen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving, zodat instroom in zwaardere zorg voorkomen kan worden.