Open huis MKD 9 en 14 maart

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Open huis MKD 9 en 14 maart

Geplaatst op: 02 februari 2017

Elker ziet het traject specialistische dagbehandeling als een tijdelijke interventie in de ambulante keten. Met ons multidisciplinaire team en de ketenpartners,  zorgen we ervoor dat het kind zich weer kan ontwikkelen en op eigen kracht met zijn ouders verder kan.

Daarom organiseren we op 9 (Haren) en 14 (Veendam) maart van 15.30-17.00 Open Huis voor professionals.

Inhoud bijeenkomst

Tijdens deze presentatie vertellen diverse disciplines hoe we de behandeling vormgeven en samenwerken binnen het traject met ouders, onderwijs en gemeenten. Ook willen we graag ervaringen uitwisselen wat we daarin nog kunnen verbeteren. Daarvoor geven we inzicht in de route van verwijzen, contra-indicaties, hoe we samen willen sturen op outcome en hoe we verblijf op het MKD combineren met ambulante (na)zorg op school of in het gezin.

Daarnaast is er ruimte om te kijken hoe de dagelijkse praktijk op de groepen er uit ziet.

Graag aanmelden voor 1 maart per mail via mkdharen@elker.nl

Download hier de uitnodiging.