Op zoek naar de kracht van het kind

Aanmelding & advies

050-5239494

Print pagina

Op zoek naar de kracht van het kind

Geplaatst op: 15 december 2014

Op zoek naar de kracht van het kind

Vraag je je af of een (pleeg-)kind misschien problemen met adhd, stemmingsstoornis of angsten heeft? Of maak je je als ouder, hulpverlener, huisarts zorgen over zijn schoolresultaten en wil je eigenlijk graag weten of deze in verband staan met zijn gedrag of dat er iets anders aan de hand is? Dan is het goed mogelijk om je zorgen bij Jez uit te laten zoeken en na de screening en diagnostiek direct afspraken te maken voor een kortdurende behandeling. 

Aan het woord is Koen Kieneker, begonnen in 2013 als orthopedagoog bij OCRN en nu praktijkmanager bij Jez. Sinds 2014 valt de zorg voor mensen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Generalistische Basis GGZ, voorheen de eerstelijns psychologische zorg. 
De geboorte van Jez, voortgekomen uit de samenwerking van Elker en OCRN, diende zich aan in het voorjaar van 2014. Een van de doelstellingen van Jez is de versterking van goede basiszorg dichter bij huis, in de wijk, aan te bieden. Hierdoor kan de zorg efficiënter en effectiever gericht worden. 

Kieneker:”Het in elkaar schuiven van de expertise van twee grote organisaties die hulp bieden aan het kind in zijn gezin, levert nu al meerwaarde op. We hebben samen veel kennis in huis en kunnen snel schakelen met elkaar. Na de intake, waarin de door de verwijzer vermoede DSM-classificatie kan worden getoetst, kan er vrijwel meteen gestart worden. We merken dat dit heel belangrijk is: geen wachttijden want dit leidt niet zelden tot extra stress. Binnen twee weken na aanmelding zien wij de cliënt voor de intake. “

Motivatie cliënt
Er wordt bij de start gekeken hoe er aangesloten kan worden bij de motivatie van de cliënt. Hierin ligt de meerwaarde omdat je snel en samen met je cliënt ontdekt waar de eigen kracht van het kind verborgen ligt. En hoe je deze kunt mobiliseren om het kind te versterken. Tijdens de intake en de behandeling wordt tegelijkertijd aandacht besteed aan terugvalpreventie door op zoek te gaan naar de beschermende factoren voor het kind en zijn gezinssysteem. Voorbeelden hiervan zijn o.a. een gemiddelde intelligentie, een goed netwerk van familie, vrienden of school en een redelijke mate van structuur in het gezin. 
En natuurlijk blijft steeds de focus van de behandelaar gericht op de draagkracht-draaglast van het kind in zijn systeem. Want die balans zal bepalen of de hulp uiteindelijk ook langdurend en effectief zal blijken. 

Aanmelding
Aanmelding verloopt via de huisarts, die vaak ondersteund wordt door een praktijkondersteuner (POH-GGZ). Jez werkt in haar behandelingen vanuit een behandelprogramma dat in principe diagnose vrij kan worden ingezet en zich richt op het verhogen van de zelfredzaamheid van cliënten. Daarnaast heeft Jez specifieke behandelprogramma's voor behandelingen van cliënten met onder andere adhd, autisme spectrumstoornissen, trauma’s of stemmingsproblemen. Jez werkt met evidence-based behandelprogramma’s en vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Aanmelden kan heel gemakkelijk via de website van JEZ.

Indien na het intakegesprek blijkt dat er onvoldoende grondslag is voor een traject binnen de Basis GGZ, maar er nog wel een hulpvraag ligt, wordt gekeken waar deze hulpvraag het beste kan worden opgelost. In dat geval kan de behandelaar de cliënt met een concreet advies terugverwijzen naar de verwijzer. Bijvoorbeeld omdat de cliënt beter past bij ondersteuning vanuit jeugd- en opvoedhulp of de specialistische GGZ. In het geval dat de vraag ligt binnen het domein van de jeugdhulpverlening van Elker, is er vanuit Jez contact met de verwijzer. Hierbij wordt aangegeven dat er vanuit Elker gekeken wordt naar mogelijkheden om de hulpvraag te beantwoorden.

Kieneker merkt nu al dat Jez in een belangrijke behoefte voorziet, gezien de aanmeldingen. De wens naar laagdrempelige hulpverlening waarmee je in een vroeg stadium latere problemen en dure gespecialiseerde hulp kunt voorkomen, is verankerd in het hulpaanbod. En of dat belangrijk is? Reken maar van…


Jez staat voor Jeugd en Zorg en is een eigentijdse organisatie voor Generalistische Basis GGZ in Friesland, Groningen en Drenthe.

Jez biedt zorg aan kinderen en jongeren met lichte tot matig ernstige psychische klachten zoals gedragsproblemen, adhd, autismespectrumstoornissen, angst- en stemmingsstoornissen en aan kinderen met trauma gerelateerde klachten. Jez biedt kortdurende diagnostiek en behandeling aan deze kinderen en jongeren (en hun ouders) om beter met hun psychische klachten om te laten gaan, klachten te verminderen of op te lossen.

Jez is een initiatief van OCRN en Elker en vormt een coöperatie voor Generalistische Basis GGZ die openstaat voor toetreding door andere zorgaanbieders en vrijgevestigden.


www.Jez.nl