Op weg naar volwassenheid, met soepele overgang 18-/18+

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Op weg naar volwassenheid, met soepele overgang 18-/18+

Geplaatst op: 23 oktober 2018

Binnen Elker hebben we regelmatig te maken met jongeren die de leeftijdsgrens van 18 jaar overgaan. Op 18-jarige leeftijd krijgt een jongere de rechten en plichten die horen bij een volwassene. Deze overgang is moeilijk voor kwetsbare jongeren die veel hebben meegemaakt en ‘alleen maar’ meerderjarig zijn geworden. Elker slaat samen met gemeenten en andere professionals de handen ineen om een betere begeleiding naar zelfstandigheid te realiseren voor deze jongeren.

Om welke jongeren gaat het?

Het gaat om jongeren in de leeftijdsgroep van 16 tot 25 jaar die wegens problemen niet meer thuis kunnen wonen en nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Jongeren hebben vaak problemen op meerdere levensgebieden. Daarnaast is er regelmatige sprake van een onveilige of instabiele omgeving, waardoor zij niet meer thuis kunnen wonen. Ook een pleeggezin of een andere gezinssituatie is vaak niet meer geschikt, omdat jongeren klaar zijn om naar zelfstandigheid toe te werken. Dit vraagt om een meer individuele aanpak.

Wat hebben deze jongeren nodig?

Jongeren hebben behoefte aan een veilige basis en ondersteuning om op terug te vallen. Vanuit hier kunnen zij zich middels ervarend leren verder ontwikkelen. Voor pleegzorg is de leeftijdsgrens verhoogd naar 21 jaar, voor overige vormen van jeugdhulp wordt hier ook voor gepleit. Om effectieve ondersteuning aan deze jongeren te kunnen bieden, bieden onze professionals een integrale aanpak waarbij ondersteuning geboden wordt over de 18-jarige leeftijdsgrens heen. De door de RIGG verplicht gestelde ‘Checklist ‘van 18min naar 18plus’ is een goed hulpmiddel voor professionals om tijdig (rond 16-jarige leeftijd) in kaart te brengen of er op een of meerdere leefgebieden risico’s zijn, waardoor voorkomen kan worden dat een jongere vanaf 18 jaar tussen wal en schip valt.

 

Wat biedt Elker?

Elker biedt trajectzorg. Continuïteit in de begeleiding tijdens deze trajecten vindt Elker van groot belang. Zo kan de betrokken hulpverlener mee gaan met de jongere en het netwerk, wanneer deze doorstroomt naar een andere plek in zijn/haar traject. Binnen dit traject bieden professionals hulp op maat, zoveel als nodig is en niet meer dan nodig. De jongere, ouders en andere belangrijke betrokkenen maken samen met de professional een behandelplan. Het plan bevat doelen om naar zelfstandigheid toe te werken. Deze zijn gericht op het aanleren van praktische zelfstandigheidsvaardigheden, identiteitsontwikkeling en het vervullen van verschillende rollen in de samenleving. Daarnaast wordt in het behandelplan de ondersteuning beschreven die geboden wordt om de doelen te behalen. Op deze manier wordt de jongere goed voorbereid op alle verwachtingen en taken die erbij komen op 18-jarige leeftijd.

Elker biedt een integrale aanpak. Dit betekent dat er aandacht is voor alle aspecten van zelfredzaamheid zoals wonen, onderwijs, werk, netwerk, inkomen en geestelijke gezondheid. Er wordt waar nodig domein overstijgend samengewerkt met verschillende instanties zoals woningbouwvereniging, schuldhulpverlening, GGZ, FACT, onderwijs, verslavingszorg. Hierbij maken we o.a. gebruik van het Woonbewijs.

Hoe ziet een traject eruit?

Een traject van een jongere kan starten op een behandelgroep bij Elker. Daarna kan de jongere doorstromen naar een trainingshuis of kleinschalige voorziening. Hier kunnen de resultaten van de behandeling worden verankerd en gaat de jongere individueel aan de slag met het verder ontwikkelen van vaardigheden. Vanuit het trainingshuis is doorstroom mogelijk naar een zelfstandige woonplek, of een begeleid -of beschermd wonen plek bij Elker. De jongere kan ook extern instromen voor een traject richting zelfstandigheid, gezamenlijk wordt dan gekeken welke plek en ondersteuning het meest passend is. De jongere kan uiteindelijk uitstromen naar een zelfstandige woonplek met of zonder ambulante begeleiding, proefwonen of een externe vervolgvoorziening.

Op weg naar volwassenheid

Volwassen worden is geen kantelpunt maar een proces. Dit betekent dat we onze trajecten in de hulpverlening daarop moeten aanpassen. Door middel van trajectzorg met een gefaseerd ondersteuningsaanbod biedt Elker deze jongeren duurzame zelfstandigheidskansen. Dit is van belang zodat jongeren ook op de lange termijn een beroep kunnen doen op de vaardigheden die zij op weg naar volwassenheid hebben verworven.