Online jaarverslag 2013 #wekijkensamenverder

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Online jaarverslag 2013 #wekijkensamenverder

Geplaatst op: 15 april 2014

Het jaar 2013 ligt al weer achter ons. Een jaar waarin veel werk is verzet bij Elker.

We hebben samen met u een bijdrage geleverd aan de toekomst van meer dan 4000 kinderen jongeren en gezinnen in de provincie Groningen.

Het jaar 2013 heeft voor Elker ook in het teken gestaan van het voorbereiden op de bestuurlijke fusie met Het Poortje Jeugdinrichtingen, per 1 januari 2014.

Samen met Het Poortje Jeugdinrichtingen kijken we verder naar de toekomst. Voor zowel Elker als Het Poortje Jeugdinrichtingen geldt dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Tegelijkertijd bestaan er ook zorgen, die voortkomen uit de onzekerheid die de transitie met zich meebrengt.

Met trots lanceren wij ons jaarverslag 2013 met het thema ‘#samenverderkijken’ op: www.wekijkensamenverder.nl.

Hier treft u beeld, audio- en videofragmenten van beide organisaties.

Veel kijk- en leesplezier.