Ondertekening Transformatieplan Pleegzorg Groningen 2.0

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Ondertekening Transformatieplan Pleegzorg Groningen 2.0

Geplaatst op: 09 oktober 2018

Op 4 oktober hebben de bestuurders van pleegzorgorganisaties in Groningen: Elker, William Schrikker Pleegzorg, Leger des Heils en Timon, hun handtekening gezet onder Transformatieplan 2.0 Pleegzorg Groningen. De afgelopen jaren werd er al intensief samengewerkt vanuit de doelstellingen zoals omschreven in Transformatieplan Pleegzorg Groningen 2015-2017. Dit is een opdracht vanuit de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG).

Als Elker zijn we trots op wat we in gezamenlijkheid bereikt hebben voor (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen en geven we graag een vervolg aan dit succes. Zo kunnen pleegouders van alle pleegzorgorganisaties nu terecht bij Het Loket, voor financiële tegemoetkomingen. Ook bieden de organisaties samen scholingen aan voor pleegouders. Het werven van nieuwe pleegouders wordt ook steeds meer samen opgepakt.

Met het transformatieplan 2.0 voor 2018-2020, geven we een gezamenlijk vervolg aan de ambitie om (zoveel als mogelijk) kinderen te laten opgroeien in gezinsvormen, waardoor het kind zo goed mogelijk in een family-based omgeving kan opgroeien.

Praktijkvoorbeeldenparade

De VNG heeft gevraagd deze samenwerking te presenteren tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein op 8 oktober in Zwolle. Andere gemeenten en zorgaanbieders konden horen wat er zo succesvol is aan deze samenwerking.

Week van de Pleegzorg

Van 31 oktober – 7 november is de jaarlijkse Week van de Pleegzorg. Ook hierin trekken we als zorgaanbieders én gemeenten gezamenlijk op. Zo zijn er verschillende informatieavonden over pleegzorg voor mensen die interesse hebben in het pleegouderschap.

Wil je meer weten over het Transformatieplan 2.0? Mail dan naar pleegzorg@elker.nl