Nieuwe privacywet krijgt vorm binnen Elker – Het Poortje

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Nieuwe privacywet krijgt vorm binnen Elker – Het Poortje

Geplaatst op: 17 april 2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze nieuwe wet geeft onze cliënten, medewerkers, pleegouders en overige relaties meer privacyrechten en regelt onder welke voorwaarden persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Binnen Elker - Het Poortje zijn we druk bezig met de voorbereidingen.

Voorbereiding op implementatie AVG

Waarom nieuwe privacyregels? De AVG sluit aan op het digitale tijdperk. Informatiebeveiliging in de zorgsector, waar cliëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld, wordt daardoor nóg belangrijker. Als Elker – Het Poortje hebben wij de verantwoordelijkheid om op tijd en op adequate wijze aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen. Binnen de organisatie is een werkgroep actief bezig met het voorbereiden op de implementatie van de AVG. Medewerkers volgen allemaal een e-learningtraining over informatiebeveiliging. Daarnaast zorgt een projectleider voor het opzetten en implementeren van de AVG, samen met de werkgroep en andere relevante stakeholders binnen de organisatie. Ook is er een ‘security officer’ aangesteld en de verplichte functie van ‘functionaris gegevensbescherming’ is vervuld.

Bewustwording en cultuuromslag

Elker – Het Poortje heeft privacy hoog in het vaandel staan en is altijd bezig met het verbeteren van het privacy beleid. Zo beschikt de organisatie over een geharmoniseerd privacyreglement en een beleid ten aanzien van datalekken. De periode tot 25 mei 2018 is een belangrijke fase waarin intern diverse acties worden uitgezet. Om de AVG echt goed te borgen is bewustwording, een cultuuromslag en goed privacymanagement nodig in alle lagen van de organisatie.

Samen met onze partners willen we voor onze cliënten de cliëntengegevens zo veilig mogelijk bewaken en daar zorgvuldig mee omgaan. Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact met ons op.