Nieuws

Met hulp van de spanningsthermometer meer grip op irritatie en boosheid

29 apr 2021

De afdeling Ambulante Jongerenhulp (AJH) van Elker startte een traject met een jongen van 12 jaar oud. Deze jongen heeft last van woedeaanvallen, is snel boos en kan hier niet goed mee omgaan. Dit brengt hem vaak in lastige situaties. Zo komt hij op school in ruzies terecht, die soms zelfs in een gevecht ontaarden. Ook heeft hij thuis met zijn moeder veel ruzie en dat bevordert de sfeer niet echt. Een hulpverlener van AJH is samen met deze jongen aan de slag gegaan.

Spanningsthermometer

De eerste stap was het in kaart brengen van zijn emoties aan de hand van een spanningsthermometer. Dit is een getekende thermometer met drie fases: van rust naar irritatie naar boosheid. Hierbij kunnen onze cliënten opschrijven wat zij op die momenten voelen en denken, wat er aan hen te zien is en wat hen kan helpen om weer rustig te worden op die momenten. Op deze manier leerde de jongen zijn eigen emoties beter kennen en herkennen. En ontdekte hij welk gevoel hij heeft, vlak voordat hij ‘echt’ boos wordt. Doordat hij dit gevoel leerde herkennen, heeft hij zelf alternatieven gevonden om te voorkomen dat hij nog bozer wordt. Zo trekt hij zich nu terug uit een dergelijke situatie voordat het escaleert of zoekt hij afleiding, door bijvoorbeeld op YouTube filmpjes te gaan kijken.

5-G schema

De volgende stap was het oefenen met o.a. 5-G schema’s. Een 5-G schema is een schema waarbij een jongere aan de hand van de 5 G’s (gebeurtenis, gevoel, gedachten, gedrag en gevolg) een situatie uitwerkt waarin hij te maken kreeg met irritaties of boosheid. In het begin van de hulpverlening kwamen er nog regelmatig situaties voor waarin deze jongen toch moeite had om zich in te houden of vanuit zijn irritatie terug te komen in rust. Na een aantal weken merkte de hulpverlener, maar ook de moeder en de jongen zelf, dat hij grote stappen vooruit zette! Zo werd het weer gezellig thuis en op school. Thuis was er weer ruimte om leuke dingen te doen en kreeg de jongen steeds meer vertrouwen in zijn eigen gedrag. Hij wist zichzelf makkelijker weer rustig te krijgen en uit situaties te stappen waarin hij merkte dat hij het lastig kreeg.

Op dit moment gaat het zo goed dat de inzet van Elker niet meer nodig is. Met een steuntje in de rug, heeft deze jongen zelf zijn doelen heeft bereikt!